Monday 29. May 2023

Naše vitráže, kostol i Rajská záhrada vo vysielaní RTVS

Možno neviete, že v rámci náboženského televízneho magazínu Orientácie odvysielala  verejnoprávna stanica RTVS dve reportáže súvisiace s Hospitálskou rehoľou sv. Jána z Boha – milosrdných bratov. Natáčalo sa v Rajskej záhrade nemocnice i priestoroch anšej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov( k téme vitráží) i v priestoroch kostola milosrdných bratov a sakristie.

Brat Richard OH pri televíznom natáčaní.
Jeden zo záberov.
Natáčanie v blízkosti oltára.
Natáčanie v sakristii.
Pohľad na Kríž.

V reportážach vystúpil konateľ nemocnice, jej bývalý dlhoročný riaditeľ a v súčasnosti riaditeľ  majetkovej správy rehole JUDr. Michal Tinák, prior bratislavského konventu milosrdných bratov brat Richard Jombík OH, ktorý je aj rektorom kostola milosrdných bratov i autorka mnohých vitráží, ktoré zdobia nemocnicu i priestory kostola Návštevy Panny Márie – akad. mal. P. Remigia Litwinowiczová. Sme radi, že  touto formou dostala širšia verejnosť zaujímavé informácie o dianí a dielach v našej nemocnici a tiež reholi milosrdných bratov. Prvá reportáž sa týkala témy nedávneho umiestnenia relikvie veľkej postavy rehole - sv. Richarda Pampuriho v kostole milosrdných bratov, kde si ju môžu veriaci pravidelne uctiť. Druhá reportáž priniesla verejnosti podrobnejšie informácie o tom, ako sa rodili vitráže v Rajskej záhrade našej nemocnice, s čím všetkým je ich vznik spojený, prečo zobrazujú práve tie témy, ktoré ich návštevníci vidia. Režisérom a kameramanom bol pri oboch témach pán Alan Bezák, šéfdramaturgičkou p. Bernadeta Tokárová, dramaturgom p. Kristian Bezák. 

Spoluprácu s nimi vnímame ako tvorivú a podnetnú. Prinášame vám zároveň  link na uvedené reportáže i fotografie z ich natáčania dokresľujúce atmosféru ich vzniku.

Obe reportáže si v prípade záujmu môžete pozrieť tu:

Magazín Orientácie č. 10/2021:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14119/279325#1336 (od: 20.29 minúty, príspevok s názvom Vzácna relikvia)

 

Magazín Orientácie č. 11/2021:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14119/283856#0 (od 8:37 minúty, príspevok s názvom Vitráže s tajomstvom).

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/