Monday 28. November 2022

O vzácnej relikvii sv. Richarda Pampuriho v Rádiu Lumen i v časopise Posol

V novembrovom vydaní mesačníka  Posol  sa dozviete viac o vzácnej relikvii veľkej postavy rehole milosrdných bratov z Talianska – sv. Richardovi Pampurim (1897-1930), ktorá sa nachádza v bratislavskom chráme Návštevy Panny Márie – milosrdných bratov na Námestí SNP a rehoľa ju získala  iba nedávno. Pochádza priamo zo srdca veľkej  postavy Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha.  Prior  bratislavského konventu milosrdných bratov brat Richard Jombík OH o nej informoval už aj v katolíckom Rádiu Lumen. (Na konci textu tento príspevok pripájame v audio podobe vo formáte mp3).

Známy portrét talianskeho lekára.
Brat Richard počas homílie pri sv.omši, na ktorej boli privítané relikvie sv.Richarda Pampuriho.
Portrét sv. Richarda Pampuriho medzi relikviami v kostole milosrdných bratov.
Relikvia sv. Richarda Pampuriho na oltári a jeho portrét .
Socha sv. Richarda Pampuriho v kostole milosrdných bratov.
 

„Vo svojom každodennom živote sa usiloval o spojenie rozjímavého a činorodého života tým, že bol jednoducho človekom modlitby a služby. Liečba pacientov pre neho neznamenala iba vyliečenie symptómov chorôb, ale aj ozajstné a hlboké spoznanie ich duševnej tiesne a potrieb, ich túžbu po spáse, ktorú môže dať iba Boh,“ napísal v knihe o ňom bývalý nemecký provinciál rehole milosrdných bratov Bernard  Binder OH.

Prior bratislavského konventu milosrdných bratov brat Richard Jombík OH má k tomuto svätcovi osobitný vzťah. Nosí jeho rehoľné meno, je jeho patrónom. Priznáva: „On sám si ma zavolal. Nevedel som, aké povolanie si mám zvoliť, akým smerom sa uberať, keď som mal pätnásť rokov. A on si ma vybral ako zdravotníka a takto ma viedol v nemocnici a priviedol ma potom aj do kňazskej služby.“ Vysvetlil aj dôvod, prečo požiadal generálneho postulátora rehole práve o jeho relikviu: „Naša bratislavská nemocnica je univerzitnou nemocnicou, kde si vykonávajú prax aj študenti medicíny. Zdravotníctvo je u nás poznamenané zásahmi bývalého režimu, keď boli v r. 1950 rehoľné nemocnice poštátnené a po revolúcii v r.1989 zas niektorí chceli vytvoriť zo zdravotníctva obchodné firmy. Je preto potrebné, aby sa dostali na Slovensko svätci, ktorí pomáhali zdravotníctvu. Sv. Richard Pampuri bol jedným z  lekárov, ktorí sa nebáli ísť proti prúdu. Aj cirkev ho pozdvihla do role nebeského patróna lekárov a zdravotníkov. 1.novembra 1989 bol svätorečený. Práve v dnešnej dobe, keď sme postihnutí morovou nákazou vírusu, potrebujeme, aby pomáhal zdravotníkom v našej krajine.“

Z jeho života je známe, že od chudobných chorých neprijímal peniaze, ba najchudobnejším  sám zaobstaral lieky, prikrývky a neraz im dal aj peniaze. Denne chodil na sv. omšu a pristupoval k sviatostiam. „Celá jeho láska patrila starým, slabým, ľuďom vytlačeným na okraj. Výstižne  sa o ňom vyjadril lekár, ktorý ho spoznal v nemocnici milosrdných bratov v Brescii: „Bol viac samaritánom ako lekárom.“

Zomrel 1. mája v r. 1930. Prvá zázračná udalosť sa udiala  už niekoľko mesiacov po jeho skone. Viac sa o tom dozviete z mesačníka Posol, ktorý vyjde koncom mesiaca novembra t.r.  V bratislavskom kostole milosrdných bratov si možno denne uctiť jeho vzácnu relikviu a prosiť ho o príhovor.

Na tomto mieste si môžete vypočuť vyššie uvedený príspevok o relikvii z Rádia Lumen (audio, mp3).

 

Andrea Eliášová, foto: autorka a internet

 

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/