Saturday 21. May 2022

Usmernenie - COVID

Vážení  pacienti,  návštevníci, vzhľadom  k rizikám  infekčných ochorení, ktoré sú prenosné  vzduchom Vás  žiadame, aby ste dôkladne zvážili, v akom zdravotnom stave prichádzate do zdravotníckeho zariadenia.

Vážení  pacienti,  návštevníci,

 

vzhľadom  k rizikám  infekčných  ochorení, ktoré sú prenosné  vzduchom  Vás  žiadame, aby ste dôkladne zvážili, v akom zdravotnom stave  prichádzate do zdravotníckeho zariadenia.

 

 • Dodržujte zákaz  pohybu bez rúška, či respirátora po nemocnici, či poliklinike.

 

 • Používajte  verejne dostupné dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk pri vstupe, po toalete a pri odchode zo zariadenia/oddelenia/ambulancie.

 

 • Dodržujte v rámci možností v čakárni odstup 2 metre.

 

 

 

Pri podozrení na infekciu COVID

 

 

nevstupujte hneď do budovy, ale sa vopred telefonicky ohláste

 

 • recepcia ( 02 578 87 100),
 • alebo interná príjmová ambulancia ( 02 578 87 110 ),

 

kde vám  poskytnú  informáciu,  ako  postupovať ďalej.

 

Pacienti s respiračným ochorením mimo COVID

Ak prichádzate na vyšetrenie a máte príznaky  akéhokoľvek respiračného ochorenia,

 • vopred sa telefonicky informujte z recepcie na príslušnej ambulancii,
 • telefonicky sa preobjednajte, aby ste počas čakania  v čakárni nenakazili ostatných,
 • ak Vám lekár schváli  vyšetrenie v takomto stave, rúško, či respirátor noste po celý  čas nasadené. Mimo plánovaného vyšetrenia sa pohybujte v objekte nemocnice minimálne.

 

Návštevy na oddelení

Ak prichádzate ako návštevník  na oddelenie za Vašim príbuzným, berte prosím  ohľad na to,  že    zavlečením   ochorenia  ohrozujete nie seba, ale svojho príbuzného a všetkých ostatných  pacientov na oddelení.

Preto počítajte s tým, že

 • každá návšteva podlieha súhlasu primára, resp. službukonajúceho lekára,
 • každý návštevník vyplňuje čestné prehlásenie na recepcii ešte pred uskutočnením návštevy,
 • každý návštevník je povinný sa preukázať niektorým zo spôsobov
  • kompletným očkovaním proti COVID,
  • platným potvrdením o prekonaní COVID,
  • negatívnym PCR testom nie starším ako 24 hod.,
 • návštevník s príznakmi respiračného ochorenia  nebude vpustený, resp.  bude vykázaný z oddelenia.

 

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/