Saturday 31. July 2021

Pozvánka pre mužov do Tatier

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha – milosrdní bratia opäť pripravujú (v poradí už 6. ročník)  podujatia „S rehoľníkmi v Tatrách.“ Bude sa konať 25.- 29. 8. 2021.

Svätá omša v horách s bratom Richardom OH.
Pamätný okamih z výstupu.
 

 Je zameraný pre mužov vo veku 18 – 40 rokov, ktorí hľadajú svoje povolanie, hlbší zmysel života, zaujímajú sa o možnosť slúžiť chorým a chudobným alebo potrebujú vedieť viac o charizme milosrdných bratov. Možnosť prihlásiť sa je do 31. júla tohto roku. Náplňou pobytu v krásnom a inšpiratívnom vysokohorskom prostredí bude duchovný program, rozhovory i vysokohorská turistika. Podrobnosti v prílohe (pdf formát)

2021-S rehoľníkmi v Tatrách - plakát - SK

 

A.Eliášová, Foto: archív rehole

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/