Sunday 25. September 2022

Katolícke noviny o záchrane rehoľnej nemocnice v Kamerune

Aktuálne číslo týždenníka Katolícke noviny prináša v misijnej rubrike  článok o pomoci pre rehoľnú nemocnicu milosrdných bratov v africkom Kamerune.

 

Zbierka na záchranu tejto nemocnice trvá po celý tento rok, článok prináša aj podrobnosti k tejto téme i číslo účtu slovenských milosrdných bratov, na ktoré možno prispieť a podporiť aktuálnu misijnú výzvu. Prinášame ho v prílohe Katolicke noviny (pdf formát)

 

A.Eliášová, foto: archív rehole

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/