Sunday 25. September 2022

Júnový Posol o službe brata Richarda Jombíka OH

Aktuálne júnové číslo mesačníka Posol prináša článok o službe priora bratislavskej komunity milosrdných bratov – Richarda Jombíka OH v reholi i v nemocnici, aj o jeho ceste ku kňazstvu.

Pôvodná baroková spovednica pri vchode do vstupnej haly nemocnice
Záber z Tatier-sv.omša a kňaz - brat Richard Jombík.

Brat Richard OH si práve v minulých dňoch pripomenul 25. výročie zloženia rehoľných sľubov a čoskoro oslávi 5. výročie kňazskej vysviacky. Prinášame uverejnený článok (pdf formát) – pre tých z vás, ktorí nemajú možnosť dostať sa k tlačovej podobe mesačníka Posol, ktorý vydáva vydavateľstvo Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu slovenských jezuitov.

PJun2021Str_12

PJun2021Str_13

PJun2021Str_14

PJun2021Str_15

 

Andrea Eliášová, foto: autorka a archív rehole

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/