Saturday 21. May 2022

Návštevy pacientov naďalej regulované

Návštevy pacientov naďalej regulované

 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v územných obvodoch okresov v I., II., III. alebo IV. stupni varovania podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2, povinní zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie na všetkých lôžkových oddeleniach zariadenia.

 

Výnimky:

 1. a) kňazi za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim
 2. b) pacienti - osoby, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce
 3. c) návštevníci -osoby,
 • ktoré boli zaočkované
  • druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od očkovania uplynulo viac ako 14 dní
  • prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od očkovania uplynuli viac ako 4 týždne
  • prvou dávkou (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19 a od očkovania uplynulo viac ako 14 dní
 • ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a sú v intervale do 180 dní od prvých príznakov (pozitívneho testu)
 • ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom testu na COVID 19
  • RT-PCR, LAMP test nie starší ako 72 hod
  • Ag rýchlotest nie starší ako 24 hodín

  

UNsP Milosrdní  Bratia bude naďalej postupovať nasledovne

 • osoba- návšteva
  • musí mať  vopred súhlas s návštevou od
   • primára príslušného oddelenia
   • službukonajúceho lekára v pohotovostnom čase , ak ide o neodkladný prípad
  • nesmie byť v karanténe pre infekčné ochorenie
  • nesmie javiť príznaky respiračného ochorenia
  • musí vyplniť a pri vstupe na oddelenie odovzdať podpísané čestné prehlásenie o splnení výnimky pre návštevu a svojom zdravotnom stave
  • po celý pobyt v nemocnici dodržuje pokyny 
   • kompletné prekrytie dýchacích ciest ( ústa, nos )
   • dezinfekciu rúk pri vstupe do nemocnice, po odchode z oddelenia, po použití WC
   • nezdržuje sa zbytočne v priestoroch nemocnice iba na nevyhnutnú dobu
  • návšteva je časovo obmedzená na 15-20 minút (na výnimku primára, resp. službukonajúceho lekára dlhšie)
  • povoľuje sa jeden návštevník pre jedného pacienta
  • ak nie je možné vykonať návštevu inak, ako na izbe s viacerými pacientami, rešpektuje sa prianie ostatných pacientov a v prípade ich odmietnutia sa návšteva pacienta nerealizuje

 

Veríme, že vám rovnako, ako nám  záleží  na nešírení  nákazy medzi pacientami a v nemocnici.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

     MUDr. Mikloši Mário, PhD., v.r.            MUDr. Špaček František, v.r.

             riaditeľ, konateľ                               nám. LPS, odb. garant

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/