Monday 29. May 2023

Informácia očkovacieho centra

Vážení pacienti, 

pre hladký priebeh očkovania, plánovanie počtu vakcín  a zamedzenie zbytočných stresov  pre vás aj pracovníkov očkovacieho centra  si vám dovoľujeme uviesť  upresňujúce informácie:

Každý záujemca o očkovanie musí byť zaregistrovaný cez portál  https://korona.gov.sk/ , alebo prostredníctvom telefónu 0800 174 174

Uplatnenie výnimky na očkovanie

 • každý registrovaný záujemca o očkovanie musí uviesť túto skutočnosť na portáli
 • pred očkovaním sa musí v očkovacom centre preukázať potvrdením, dokladujúcim výnimku pre očkovanie, inak nebude výnimka akceptovaná

Uplatnenie štatútu očkovania doprovodu osoby nad 70 rokov

 • záujemca o doprovod starší ako 18 rokov musí byť takto najprv zaregistrovaný cez portál  https://korona.gov.sk/ , rovnako ako aj  sprevádzaná osoba nad 70 rokov
 • musí ísť pre sprevádzanú aj sprevádzajúcu osobu o prvú dávku očkovacej látky
 • sprevádzajúca aj sprevádzaná osoba musia prísť na očkovanie v rovnakú dobu podľa objednania a bezprostredne za sebou  aj musia byť zaočkované a vykázané
 • Bez správnej registrácie sprevádzanej aj sprevádzajúcej osoby na portáli nebude naplánovaný počet vakcín pre obe osoby, a preto doprovod nebude zaočkovaný
 • Očkovacie centrum v prípade prebytku vakcín môže doprovod zaočkovať aj v prípade, ak tento nie je zaregistrovaný. O tomto spôsobe sa rozhoduje priamo očkovacie centrum a tento spôsob nie je nárokovateľný

Náhradný zoznam

 • je určený pre operatívne doplnenie očkovancov z aktuálne povolenej skupiny, resp. s výnimkou, ako náhrada za vypadnutých očkovancov, aby neprepadla očkovacia látka
 • je zoznam záujemcov, ktorí dokážu operatívne NA VÝZVU očkovacieho centra operatívne prísť na očkovanie
 • nenahrádza registráciu cez portál https://korona.gov.sk/
 • zápis do náhradného zoznamu nie je nárokovateľný
 • zápis do náhradného zoznamu je plne v kompetencii očkovacieho centra, ktoré doň povoľuje zápis podľa aktuálnej situácie
 • záujemci z náhradného zoznamu prichádzajú  až na VÝZVU očkovacieho centra – neurčujú si sami dátum a čas príchodu
 • záujemci z náhradného zoznamu, ktorí neobdržali výzvu očkovacieho centra na konkrétny dátum a čas  nebudú  zaočkovaní

Aktuálne je zoznam náhradníkov naplnený a nie je možné zapisovať ďalších záujemcov. Termín očkovania si neurčuje záujemca – náhradník sám, ale reaguje až na výzvu očkovacieho centra, ktoré  mu určí dátum aj čas ( podľa časovej a vzdialenostnej dostupnosti záujemcu).                                                                                                                         Náhradník mimo poradia, bez určenia času  očkovacím centrom nebude zaočkovaný.

                                                                                  

 

 

              

                                                                    MUDr. Mário Mikloši, PhD., v.r                                                                                                       riaditeľ                                                                                                 UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.

                                                                                   .                      

 

 

 

 

 

V Bratislave, 03. mája 2021

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/