Saturday 25. June 2022

Milosrdní bratia oslávili Svetový deň chorých duchovne, aj v nemocnici pri chorých

Pacienti a personál- spolupracovníci  z našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave mali  možnosť 11. februára  o 18.30 sledovať vďaka kamerovému systému zriadenom rehoľou a nemocnicou priamy prenos z bohoslužby, ktorú pri príležitosti Svetového dňa chorých  slávil prior bratislavského konventu rehole brat Richard Jombík OH.

Prístroj vo vstupnej hale nemocnice, ktorý dezinfikuje vírusy a baktérie. Nemocnica ho dostala darom.
Spomienka na púť s chorými v Lurdoch - dobrovoľníčka Darinka z našej nemocnice -ešte v čase pred pandémiou
 

Bohoslužba však nebola prenášaná pre širšiu verejnosť cez internet.  Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha – milosrdní bratia však pracuje na tom, aby sväté omše z kostola milosrdných bratov v Bratislave  mohli byť prenášané aj cez internet.

Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa chorých upriamil prior bratislavského konventu rehole brat Richard Jombík OH pozornosť na slová Sv. Otca Františka, že „my všetci sme chorí, ktorí potrebujú Božiu pomoc.“ Ako uviedol,  všetci sa nachádzame vo svete, ktorý pripomína  veľkú poľnú nemocnicu. „A to je spôsob nášho života. Mnohí hľadajú v tomto svete množstvo výhod, známostí, ale svätí nás učia, že hodina prepychového života nás môže stáť aj celý večný život. Je lepšie tých pár desiatok rokov tu žiť v utrpení, bolestiach a ťažkostiach a potom celý život žiť v plnosti radosti Božieho kráľovstva,“ vysvetlil prior - brat Richard Jombík OH. Zároveň konštatoval, že práve chudobní, chorí, mentálne a telesne postihnutí sú povolaní k tomu, aby priniesli tomuto svetu nové požehnanie, posvätené cez ich utrpenie. Citoval proroka Izaiáša, že „kuľhaví vás predbehnú do Božieho kráľovstva“, preto podľa neho práve oni- hendikepovaní a svetom opomínaní dávajú svetu symbol milosti, ktorý nás má viesť do nebeského kráľovstva. V pripojenom audio vyjadrení odpovedá na otázku, z čoho čerpá najväčšiu silu ako rehoľník a kňaz  do dennej služby k chorým a ako vníma tohtoročné posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu chorých, keďže jeho mottom je myšlienka: „Len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia.“ (Mt 23,8).

Riaditeľ majetkovej správy rehole JUDr. Michal Tinák a jeden z konateľov nemocnice   ocenil, že nik zo zamestnancov a spolupracovníkov v nemocnici milosrdných bratov neušiel v ťažkom období pandémie pred zodpovednosťou. Na margo patrónky Svetového dňa chorých, ktorý ustanovil v Cirkvi sv. pápež Ján Pavol II. – Panny Márie Lurdskej uviedol, že je veľkou posilou pre život, nielen u chorých, ale aj u tých, ktorí sa o nich starajú. Pripomenul, že je mu pomoc Panny Márie Lurdskej blízka aj ako členovi Maltézskeho rádu, pričom charizma tohto rádu a rehole milosrdných bratov a ich záujem o chorých a trpiacich je rovnaký. V pripojenom audio rozhovore hovorí aj o tom, prečo vníma spolupracovníkov a personál nemocnice ako súčasť rehoľnej rodiny. Správu o tejto téme priniesla aj TK KBS.

Socha Panny Márie Lurdskej nechýba ani v bratislavskom kostole milosrdných bratov.

brat Richard Jombík o tom,kde čerpá silu pri dennej službe chorým

JUDr. Michal Tinak o spolupracovnikoch z nemocnice 

JUDr. Tinak o vztahu k Panne Marii Lurdskej

Prior Richard Jombík odpovedá na otázku,ako vníma tohtoročné posolstvo SV. Otca k Sv. dňu chorých

 

Andrea Eliášová, foto: autorka a archív D.M.

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/