Tuesday 18. January 2022

Vakcinačné centrum u nás

Vážení pacienti

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že   v rámci  úspešného boja s pandémiou COVID 19 pre  vás

 

otvárame od 1.2.2021  12,30 hod

dve  vakcinačné centrá.

 

V Bratislave:

Poliklinika Univerzitnej nemocnice Milosrdní bratia

 

Priamy vstup  je z Námestia SNP a je zároveň aj bezbariérový. 

 

V Dunajskej Lužnej:

Zdravotno relaxačné centrum 2  Lipnická 2/

1.poschodie, označený vstup, číslo dverí 207,210

 

Pre objednanie použite portál určený  MZd.SR 

https://korona.gov.sk/

Po vyplnení a vybratí nášho vakcinačného centra budete v uvedený  termín objednaní  na očkovanie na príslušnom vakcinačnom centre, ktoré ste si vybrali. Žiadame vás o dodržanie termínov, aj  vybratého vakcinačného miesta.

Telefonický kontakt pre odhlásenie z očkovania a zápis do doplnkového zoznamu :

 

Volať možno v pracovnom čase

Pondelok – Piatok 7,30 – 14,30 hod

 

Centrum UNsP Milosrdní bratia Bratislava               0910 330 036

Centrum UNsP Milosrdní bratia Dunajská Lužná       0910 277 690

 

Ak sa z rôznych dôvodov  nemôžete v uvedený termín dostaviť na očkovanie, žiadame Vás o bezodkladnú informáciu na kontaktné  číslo, aby nedošlo  k znehodnoteniu vakcíny.

 

Ak máte záujem o zápis do doplnkového zoznamu pre prípad výpadku iného pacienta, môžete sa prihlásiť na kontaktom čísle v pracovnom čase. V takom prípade budete operatívne kontaktovaní  na očkovanie mimo riadneho poradovníka. Musíte však spĺňať zadané kritériá ( vek nad 75  rokov, poskytovanie  zdravotnej starostlivosti v našom zariadení už v minulosti- aktuálne podmienky sú na stránke  Ministerstva zdravotníctva

www.health.gov.sk )

 

V prípade nejasností, problémov s objednaním využite služby  Helpdesk  na stránke Ministerstva zdravotníctva    0800 174 174 

https://www.health.gov.sk/?helpdesk-pre-pzs

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/