Wednesday 23. June 2021

Životopis MUDr. Mária Miklošiho PhD. - nového riaditeľa UNsP - Milosrdní bratia

MUDr. Mário Mikloši (1967) po absolvovaní Základnej školy na Košickej ulici v Bratislave a Gymnázia A. Markuša vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1985 – 1991). V rokoch 1994 – 1999 absolvoval atestácie I. i II. stupňa z odboru urológia. V r. 2003 obhájil dizertačnú prácu a získal akademický titul PhD. V r. 1991 – 92 pôsobil na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Ústave patologickej anatómie, potom v r. 1992 – 1995 na Urologickej klinike Dérerovej nemocnice v Bratislave. V r. 1995 – 1996 pracoval v Univerzitnej nemocnici v holandskom Maastrichte v odbore urológia. Potom sa opäť vrátil na Urologickú kliniku do bratislavskej Dérerovej nemocnice (do r. 2009). V r. 2003 sa stal riaditeľom nemocnice v Malackách, kde pôsobil do roku 2004, odkedy sa stal riaditeľom komunikačného odboru a hovorcom rezortu zdravotníctva a neskôr riaditeľom sekretariátu predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V r. 2005 – 2006 bol generálnym riaditeľom Sekcie zdravia na Ministerstve zdravotníctva SR a od r. 2007 až do nástupu do funkcie riaditeľa Univerzitnej nemocnice s poliklinikou - Milosrdní bratia  pracoval v urologickej ambulancii v Bratislave na poliklinike na Mýtnej ulici. V r. 2011 – 2014 opäť ako generálny riaditeľ viedol Sekciu zdravia v rezorte zdravotníctva a v r. 2014 – 2016 bol štátnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva SR. V r. 2016 – 2019 bol tiež stálym členom Regionálneho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu. Aktívne hovorí rusky a anglicky.

 

Foto: A. Eliášová

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/