Wednesday 23. June 2021

Adventné vence pre nemocnicu

Počas prvej adventnej nedele na sv. omši v Kostole Návštevy Panny Márie - milosrdných bratov posvätil prior bratislavskej komunity milosrdných bratov brat Richard Jombík adventné vence určené pre nemocnicu milosrdných bratov.

 

Každoročne v ambulanciách a na chodbách zariadenia nechýbajú tieto symboly obdobia, ktoré veriacich duchovne pripravuje na narodenie Ježiša Krista. Brat Richard v homílii o. i. pripomenul, že adventom vstupujeme do nového liturgického roku. „začíname slovom bdieť – nad svojimi myšlienkami, skutkami. On hovorí o práci vrátnika, ktorý neustále bdie, aby tí, ktorí sú zamestnaní, mohli pokojne pracovať. Prvá sviečka na adventnom venci nám pripomína bdelosť do tmy našich dní, aby sme kráčali opatrne, ako kráčal človek v šere. Svet sa dostal zo svetla, ktoré prišlo pri stvorení sveta do tmy, lebo ako hovorí prorok Izaiáš, stratili sme pohľad na Boha. Pozeráme sa na seba a svoje rozmary. Prvá sviečka nám má ukázať zmenu smeru nášho pohľadu. Tento smer ukazuje sv. Pavol. Kristus je naším obrazom, cieľom a predmetom nášho života. Nechajme sa viesť osobou Ježiša Krista. Amen.“

Pripájame aj audio príspevok, ktorý odznel v raňajšom vysielaní Rádia Lumen 3. decembra, v ktorom prior bratislavskej komunity milosrdných bratov brat Richard OH vysvetli, ako prežívajú milosrdní bratia advent v dobe pandémie.

 

Pripájame aj fotogalériu z posviacky adventných vencov v bratislavskom Kostole milosrdných bratov.

Brat Richard OH posviaca vence pre nemocnicu.
Adventný veniec v Kostole milosrdných bratov.
Brat Richard počas sv. omše.
Časť pripravených adventných vencov.
  

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/