Thursday 6. May 2021

Rádio Lumen: reportáž o zbierke pre Domov sv. Jána z Boha

Chcete sa preniesť do atmosféry, aká vládla počas dobročinnej potravinovej zbierky zrealizovanej dňa 21. novembra 2020 v obchodnom dome Tesco na Kamennom námestí v centre Bratislavy pre Domov sv. Jána z Boha, ktorý prevádzkuje rehoľa milosrdných bratov na Hattalovej ulici v Bratislave?

           

Katolícke Rádio Lumen odvysielalo reportáž zo zbierky, v rámci ktorej  venovali dobrodinci a zákazníci Tesca Domovu sv. Jána z Boha v Bratislave 607,4 kg potravín a hygieny v hodnote 1293, 28 €. Prinášame vám ju vo zvukovej podobe. Odznela 24. novembra 2020 v raňajšom vysielaní. Budete v nej počuť aj názory dobrovoľníkov a dobrodincov, ktorí prispeli. Išlo už o ôsmy ročník podujatia. Zvukovú nahrávku si môžete vypočuť tu: (audio, mp3 formát)

Lumen -Dobrocinna zbierka v Bratislave

 

Andrea Eliášová, foto a audio: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/