Thursday 6. May 2021

Ošetrovateľ, brat Daniel: Hľadám v ľuďoch dobro

„Chirurgické oddelenie je moja misia. Veď misie nepredstavujú len vzdialené krajiny, ale aj to, čím žijete.  Veľmi ma táto práca vnútorne napĺňa. Teším sa, že môžem spolupracovať s rehoľou milosrdných bratov, od ktorých som sa tu v nemocnici už aj veľa naučil pri starostlivosti o chorých,“ tvrdí o sebe  ošetrovateľ,  brat  Daniel  Lipták. Je členom rehole pallotínov a pred pol rokom začal slúžiť na chirurgickom oddelení našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou ako ošetrovateľ.

 

Brat Daniel na chirurgii.
Vpravo brat Daniel s milosrdným bratom Benediktom OH

Prízvukuje, že nato, aby človek zvládol náročnú službu na spomínanom oddelení, musí disponovať vnútorným pokojom, empatiou. Podľa neho mnohí zdraví ľudia, kým ich nenavštívi choroba, si neraz nevážia život. „Akonáhle zavíta bolesť do ich života, často aj neveriaci ľudia začínajú prehodnocovať priority,“ spomína ošetrovateľ Daniel, ktorý má rodné korene na východnom Slovensku.  V našej nemocnici  milosrdných bratov ho často vídať pri sprevádzaní pacientov na rôzne vyšetrenia. Aj keď priznáva, že služba je náročná, zároveň tvrdí, že oddelenie by nemenil. „Kde som bol určený, tam chcem byť,“ povedal.  Vzorom v službe a vzťahu k ľudom je mu zakladateľ rehole pallotínov- sv. Vincent Pallotti (1795 – 1850). Ktoré z jeho vlastností si váži najviac? „Hlavne jeho duchovnú silu, hĺbku, jeho človečenstvo, ľudskosť. Ku každému sa snažil byť veľmi bratský, priateľský,  empatický, láskavý, prejavoval milosrdenstvo. Mať milosrdné srdce voči druhému človeku, s ktorým sa denne stretávame, či už je to zdravý alebo chorý človek, to je potrebné,“ hovorí brat Daniel, ktorý vníma blízkosť spirituality rehole pallotínov i Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – milosrdných bratov. A ako sa pripravuje na svoju službu? „Predovšetkým kvalitným spánkom. Potrebujem sa dobre vyspať, načerpať veľa síl.“

 

V rozhovore, ktorý s ním odvysielalo Rádio Lumen začiatkom júla t.r. , spomína aj na zážitok s pacientom, ktorý si nosí v duši.  „Dlho si ho budem pamätať, takto trpieť človeka som ešte  nevidel.“ Môžete si ho vypočuť tu (audio, mp3 formát).

 

Andrea  Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/