Thursday 6. May 2021

Zomrel obetavý gynekológ MUDr. František Hvizdák

Na sviatok sv. Cyrila a Metoda  5. 7. 2020 skonal doc. MUDr. František Hvizdák PhD. V našej Univerzitnej nemocnici s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave slúžil na gynekologickej ambulancii, ktorú prevádzkovala Konferencia biskupov Slovenska.

Portrét doc. MUDr. Františka Hvizdáka PhD.
Pohľad na gynekologickú ambulanciu

Bol známy ako obetavý lekár, ktorý si ctil kultúru života, ľudskú dôstojnosť  a charakterizovala ho nesmierna poctivosť. Mnohé veriace pacientky ho vyhľadávali práve pre jeho výnimočné ľudské i morálne vlastnosti a vysoko kvalifikovaný odborný prístup.

Podľahol ťažkej chorobe vo veku 58 rokov.

Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti a nech odpočíva v pokoji!

Milosrdní bratia, foto: A.E.

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/