Thursday 6. May 2021

Ďakovný koncert v Rajskej záhrade ako „balzam na duše“ – aj v Rádiu Regina

Uvoľňovacie opatrenia spojené s doznievaním pandémie vniesli do našej nemocničnej Rajskej záhrady aj niečo mimoriadne: mnohí zdravotníci, lekári, ošetrovatelia, sanitári a ďalší spolupracovníci si radi prišli vypočuť ľúbivé tóny známych melódií, ktoré tu zneli za slnečného počasia. A viacerí zostali až dokonca. Aj keď koncert sa nezaobišiel ešte bez rúšok na tvárach (ako potvrdzuje fotogaléria).

Koncert sa začal na pravé poludnie.
Počasie podujatiu prialo.
Prítomní ocenili repertoár koncertu.
Prítomným sa prihovoril riaditeľ nemocnice JUDr. Michal Tinák, aj prior bratislavského konventu brat Richard OH.
Publikum bolo možné zahliadnuť aj v otvorených oknách.
Repertoár koncertu potešil publikum.
Umelci hrali s rúškami na tvárach.
V popredí riaditeľ nemocnice JUDr. Michal Tinák so spolupracovníkmi.
Z atmosféry koncertu.
Záber z koncertu.
 

Prior bratislavskej komunity milosrdných bratov brat Richard Jombík OH  prirovnal podujatie k duchovnej a kultúrnej obnove, podľa jeho slov „nemocnica je dom chorých, ktorí by mali byť povzbudzovaní práve umením ako súčasťou liečebného procesu.“ Zároveň potvrdil, že koncert vnímal aj ako vďaku slovenských zdravotníkov Pánu Bohu zato, že „tu nemuseli zažívať  to, čo zažívali zdravotníci v Taliansku a Španielsku. Repertoár koncertu bol veľmi pekný, pripomínal mi Fatimskú Pannu Máriu tými melódiami, ktoré si vybral aj v blahej pamäti biskup Rudolf Baláž, keď pripravoval  prvých päť fatimských sobôt na Starých Horách,“ dodal brat Richard Jombík OH. Za iniciatívou podujatia stojí   riaditeľ našej nemocnice JUDr. Michal Tinák, ktorý koncert vnímal ako „vďaku tým odvážnym, ktorí ostali na svojich miestach počas najťažšej situácie  krajiny a zdravotníctva. Nezľakli sa úloh a niesli svoje bremeno zodpovedne a poctivo, kvôli svojej profesii, svedomiu a pacientom. Aj pacienti mali otvorené izby, pretože mnohým diagnóza neumožnila prísť na koncert, ale  krása hudby prišla k nim. Rajská záhrada je kus krásy v objekte, ktorý  350 rokov nepretržite poskytuje zdravotnú starostlivosť.“

Vďaka pomoci ing. Vladimíra Greža, bývalého riaditeľa Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, ktorý dňa 20. mája 2020 v čase obeda  pritiahol do nemocničnej záhrady členov súboru Pavel Bogacz Quartet, sa vedenie nemocnice milosrdných bratov i Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha ďakovným koncertom odmenilo všetkým, ktorí obetavo slúžili aj v náročnom čase pandémie pacientom a tým, ktorí to potrebovali. Poďakovanie bolo určené aj spolupracovníkom z Domova sv. Jána z Boha, ktorí ani v čase koronavírusu nezabúdali na ľudí bez strechy nad hlavou.

Reportážnu mozaiku z koncertu odvysielal 13. júna 2020 aj verejnoprávny rozhlas na Rádiu Regina. Pripájame linku na 45 minútovú reláciu, v ktorej zazneli výpovede vedenia nemocnice, rehole, lekárov, spolupracovníkov, umelcov participujúcich na podujatí, nechýbala ani anketa s prítomnými o tom, ako prežívali koncert. Reláciu si môžete vypočuť tu: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11379/1355931

Atmosféru koncertu dokresľujú naše fotografie. Pripájame tiež krátke zvukové ukážky vo formáte mp3 z niektorých skladieb, ktoré zneli na podujatí (repertoár tvorili diela skladateľov: Charpentiera, Bacha, Mozarta, Sibéliusa, Cohena , skupiny Beatles, Gardela a ďalších).

 

hudobná ukážka obľúbenej skladby  z koncertu

ukážka skladby z koncertu

ukážka č. 2 z koncertu

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/