Saturday 15. August 2020

S milosrdnými bratmi do Tatier - pozvánka

Ako sa už stáva dobrou tradíciou, aj v tomto roku pozývajú členovia Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – milosrdní bratia  už po piaty raz do Vysokých Tatier. Táto pozvánka je určená najmä mužom vo veku 18 – 40 rokov, ktorí hľadajú hlbší zmysel života v službe chorým a núdznym ľuďom.

Pamätný okamih z výstupu.
Spomienka z Tatier -s bratom Martinom Macekom OH.
Svätá omša v horách s bratom Richardom OH.

Ak cítite v srdci takéto „volanie“ a chcete vedieť viac o spiritualite rehole založenej svätým Jánom z Boha, prihláste sa najneskôr do 31. júla tohto roku na pobyt v Tatrách, ktorého náplňou sú  rozhovory, príťažlivý duchovný program a vysokohorská turistika. Prípadné otázky môžete adresovať na meil: prevor@milosrdni.cz.

Viac informácií nájdete aj v prílohe na plagátiku k pobytu.

Pripájame aj fotogalériu z predošlých pobytov v Tatrách.

 

Milosrdní bratia, foto: archív rehole

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/