Saturday 15. August 2020

Potrebujeme modlitby za dobrú úrodu a dážď

Poľnohospodári bijú na poplach: okrem pandémie nás zasahuje aj hrozba veľkého sucha a nedostatok dažďa. Dennou súčasťou našich modlitieb by preto mali byť aj prosby za dážď a dobrú úrodu, pretože sami si jednoducho nevystačíme a následkom veľkého sucha môže byť aj bieda v „sýpkach“, zdraženie potravín, chudoba.

Istá čitateľka sa na internete jedného z web portálov  podelila o túto skúsenosť: „Pamätám sa, že moji starí rodičia sa často modlili za dobrú úrodu, keď bolo dlho sucho, za dážď alebo  naopak za jasné počasie. Niekto si povie, že sú to také odriekačky pre staré babky. No, ja si myslím, že nikdy nie je na škodu, keď sa otočíme k Bohu, pretože čisté srdce a sila modlitby majú veľkú moc. Mám to vyskúšané. Aj preto si každý večer s deťmi hovoríme: „Pane, daj nám srdce čisté a Ducha pevného.“Preto prinášame na tejto stránke aj modlitbu za dobrú úrodu: treba ju v tomto čase vniesť do chrámov, do rodín, do denných prosieb k Bohu:


Modlitba za dobrú úrodu

Všetci dúfajú v Teba, Pane a Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a všetko živé napĺňaš svojím požehnaním. Kŕmiš vtákov v povetrí, aj krkavcovv pri potoku, odievaš ľalie na poli a dávaš rásť rastlinám. Dávaš dážď i slnko v pravý čas. Prijmi pod svoju milostivú ochranu naše siatiny, polia, lúky, vinice i záhrady, ktoré nám sľubujú hojné požehnania. Pane, nedaj, aby nás nádej sklamala. Nedaj, aby naša dôvera bola zahanbená. Odvráť každú skazu od našich polí, daj nám dážď i slnko v pravý čas. Ochraňuj naše polia, lúky, vinice od škodlivej búrky a krupobitia a dožič, aby sme požehnanie, ktoré nám už teraz preukazuješ, neporušené pozvážali do svojich stodôl.
Prosíme Ťa, Pane, vylej svoje požehnanie na svoj ľud, aby naša zem z Tvojej dobrotivosti vydala svoje plodiny a my aby sme ich požívali na chválu a úctu Tvojho svätého mena. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Odporúčanie brata Richarda OH

Kňaz, prior bratislavskej komunity milosrdných bratov brat Richard Jombík OH v tejto súvislosti pripomenul postoj Sv. Otca Františka k téme ochrany Zeme: „Kresťania od pradávna sa modlia za potreby časov, v tomto čase keď nastala kríza spoločnosti, infekcie, hospodárstva na našej zemi  Milovaná Amazónia sa ukazuje pred svetom s celou svojou nádherou, so svojou drámou, so svojím tajomstvom.“ Takto začína Svätý Otec František svoju posynodálnu apoštolskú exhortáciu so španielskym názvom Querida Amazonia (Milovaná Amazónia): Snívam o Amazónii, ktorá dôkladne chráni neodolateľnú prírodnú krásu, ktorá ju zdobí, ten prekypujúci život, ktorý napĺňa jej rieky a lesy. Snívam o kresťanských komunitách schopných zaangažovať sa a inkarnovať sa v Amazónii, až do takej miery, že darujú Cirkvi nové tváre s amazonskými črtami.
Amazónia je veľmi dôležité územie, ktoré si zaslúži pozornosť nielen jednotlivých vlád či
environmentálnych organizácií, ale aj cirkvi. Rozkladá sa na území deviatich štátov, zaberá
takmer 60 percent brazílskeho územia. V tomto regióne, ktorý je deväťkrát väčší ako
Francúzsko, žije asi 23 miliónov ľudí a vyše polovica domorodej populácie Brazílie s vlastným jazykom a tradičnou kultúrou. Časť domorodých obyvateľov sa drží kresťanskej viery, časť sa pridržiava svojich tradičných náboženstiev. Narodili sa v pralese, takže ich osobitný vzťah k pôde a k prírode je pochopiteľný. Preto sa pri slávení liturgie neraz zvýrazňuje hodnota lásky k Zemi. Je nevyhnutné, aby pôvodné obyvateľstvo bolo viac formované v kresťanskej viere, aby zažili skúsenosť s Bohom, no na to treba ľudí, ktorí pôjdu na periférie a budú obyvateľom hovoriť o Bohu.“ (podľa www.tkkbs.sk, www.postoj.sk, pripravil Marcel Stanko).“ Podľa brata Richarda Jombíka OH „tento sen Svätého Otca Františka môžeme pomôcť naplniť, ak každý na svojom kúsku zeme urobí to, čo pomôže: nie mne samému egoisticky, ale zajtrajším a budúcim generáciám. Preto sa modlime za pokojný dážď, za úrodu a za teplo, ktoré prinesie ľuďom radosť a pokoj, nie ten pokoj, ktorý dáva svet – zhnitý, unudený a dovolenkou poznačený zamestnaneckým vzťahom, ale pokoj a radosť, ktorú prináša  povolanie človeka dať sa do služby druhému. To je tá druhá vlna korona vírusu, že nebudeme pracovať ako otroci, ktorí nevedia prečo tvrdo pracujú, ale z lásky k Bohu, k človeku a zemi, ktorú nám daroval Boh, naplnenie slov sna Sv. Otca Františka v encyklike Milovaná Amazónia. Modlime sa spoločne za dar stvorenia,“ dodáva brat Richard OH.

 

Andrea Eliášová, ilustračné foto: autorka

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/