Saturday 15. August 2020

Nevšedný príbeh vitráží z našej nemocnice a z kostola v rozhlase

Na Veľký piatok – 10. apríla 2020 odvysielal verejnoprávny rozhlas na stanici  Rádio Regina dvadsaťpäťminútovú reláciu s názvom Vitráže s tajomstvom. Poslucháčom odkryla nevšedný príbeh zrodu vitráží v našej bratislavskej nemocnici a v kostole milosrdných bratov.

Je spojený s hlbokým, silným svedectvom  o ťažkej chorobe a zázračnom uzdravení  ich spolutvorcu – poľského katolíckeho kňaza, saleziána, dona Tadeusza Žurawského.  Bolesť do nich pretavená má potenciál hlbšie osloviť tých, ktorí budú na vitráže hľadieť i ktorí sa pri nich zastavia. Hrozilo, že ich nedokončia...Výtvarníčka pani Remígia Litwinowiczová – rod. Biskupská, spolupracovníčka otca Tadeusza, ktorá robila aj projekty vitráží tvrdí, že ich poslanie sa inštaláciou iba začalo. Celú reláciu si môžete vypočuť tu (audio, mp3 formát).

 

Pripájame aj fotogalériu k téme vitráží a aj osobitné vyjadrenie, ktoré brat Richard Jombík OH poskytol v čase po inštalácii vitráží s portrétmi svätcov rehole v našej nemocnici milosrdných bratov v Bratislave na 3. poschodí.

Dve z veľkých postáv rehole - takto vyzeral nákres vitráže výtvarníčky.
Kráľ Dávid - takto vyzeral návrh výtvarníčky, podľa ktorého vitráž do kostola vznikla.
Návrh vitráže s témou milosrdného Samaritána - už je tiež zrealizovaná.
Okná v kostole už zdobia vitráže.
Otec Tadeusz na snímke po odvedenej práci na vitrážach v nemocnici.
Otec Tadeusz z Poľska pri príprave inštalácie vitráží v nemocnici s pracovníkom údržby predtým, než sa ohlásila choroba.
Pani Remígia Litwinowiczová pri inštalácii vitráží v nemocnici.
Pohľad na nemocničnú vitrážovú mozaiku svätcov rehole milosrdných bratov.
Sv. Archanjel Raffael - podľa tohto nákresu vznikla vitráž.
Svätý Michal Archanjel vitráž s týmto námetom je v kostole milosrdných bratov v blízkosti oltára.
Vitráž z kostola s portrétom svätej Cecílie.

 Andrea Eliášová, foto: autorka

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/