Saturday 15. August 2020

Svätý Ján z Boha: inšpiráciou aj v dobe epidémie

Epidémia koronavírusu „rozhýbala“ nielen nemocnice, ale aj  niektorých dobrovoľníkov. Služba chorým, trpiacim, ľuďom na okraji spoločnosti je to, čomu sa neustále venuje aj Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - milosrdných bratov.

 

jeden z portrétov sv. Jána z Boha a zachovaná taška, s ktorou sv. Ján z Boha chodil za chudobnými
Sv. Ján z Boha

Nasleduje svojho zakladateľa – sv. Jána z Boha. Práve v tomto čase pripájame v audio podobe (formát mp3) nahrávku, ktorú naša rehoľa pripravila predčasom v spolupráci s Rádiom Lumen ešte v rámci premiéry čítaní na pokračovanie z knihy „A Boh sa stal bratom ľudí.“ Úryvok vám aj v  období epidémie môže pripomenúť cennú službu a nadčasový odkaz sv. Jána z Boha: prečo je znovu potrebné všímať si zraniteľných, prečo sa práve trpiaci a osamelí stali jeho „dedičstvom“, ktoré zanechal svetu. V tejto dobe je to zvlášť aktuálne posolstvo, ktoré dokáže vniesť do našich ulíc a sŕdc solidaritu a nádej. Úryvok načítala p. Hilda Michalíková,.

Andrea Eliášová,

Foto: jeden z portrétov sv. Jána z Boha a zachovaná taška, s ktorou sv. Ján z Boha chodil za chudobnými

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/