Saturday 15. August 2020

Cesta s Ukrižovaným Pánom v čase epidémie

Na tomto mieste vám ponúkame text Krížovej cesty, ktorú sa možno modliť počas celého obdobia pandémie koronavírusu, ktorá zasiahla celý svet, aj Slovensko. Text zostavil kňaz vdp. Peter Fogaš. Niektoré farnosti ju vložili na svoje web stránky.

 

Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober ju odporúča modliť sa, lebo ako uviedol: „Myslím si, že je veľmi hlboká a vhodná práve pre toto obdobie.“

Pripájam v pdf prílohe. KRÍŽOVÁ CESTA POČAS EPIDÉMIE

 

 

A.E., foto: archív rehole

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/