Sunday 31. May 2020

Pripomenuli sme si sviatok zakladateľa – aj v Rádiu Lumen

V Katolíckej cirkvi každoročne 8. marca slávime liturgickú spomienku zakladateľa Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha. V bratislavskom refektári sa vedenie našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou spolu s vedením bratislavského konventu milosrdných bratov stihlo stretnúť so spolupracovníkmi  ešte pred prepuknutím prísnych bezpečnostných opatrení, ktoré vyvolalo nebezpečenstvo šírenia nákazy koronavírusu.

 

Sviatok zakladateľa rehole spája spolupracovníkov
Pohľad na pripravené nápoje
Stoly pripravené k občerstveniu vedľa refektára
Pohľad na časť personálu nemocnice
Brat Martin Macek OH pri príhovore k spolupracovníkom s členmi vedenia nemocnice
JUDr. Michal Tinák počas príhovoru

Atmosféru stretnutia dokumentujú fotografie, pričom s príhovormi vystúpil nielen riaditeľ našej nemocnice JUDr. Michal Tinák, prior bratislavského konventu brat Richard Jombík OH, ale i brat Martin Macek OH, ktorý vedie českomoravskú  komunitu milosrdných bratov v Brne a je aj poradcom provinciála  Rakúskej provincie milosrdných bratov, do ktorej spadá aj slovenská komunita členov rehole. Príhovory i spoločnú modlitbu si môžete vypočuť tu: (audio, mp3 formát).

Pripájame aj príspevok, ktorý zaznel v Rádiu Lumen ako mozaika rozhovorov z oslavy sviatku zakladateľa rehole milosrdných bratov 12.marca t. r.  (audio, mp3 formát)

v rannom vysielaní katolíckeho rádia. S vyznaním k osobnosti svätého Jána z Boha v ňom účinkuje brat Martin Macek OH i JUDr. Michal Tinák, riaditeľ našej nemocnice.

Svätý Ján z Boha, oroduj za nás!

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/