Wednesday 27. May 2020

Režim v nemocnici

Vážení pacienti,

 

 

Na základe vyhlásenia vlády o výnimočnom stave  a usmernenia hlavného hygienika bude zmenený  režim v nemocnici  nasledovne :

 

  • Vstup do nemocnice počas  celých  24  hodín bude jediným  vchodom,  z Treskoňovej (  Kolárskej ) ulice
  • vstup do a pohyb   nemocnice bude umožnený   iba pacientom,  pracovníkom v službe, zásobovaniu a pracovníkom súvisiacich služieb s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Ostatné osoby  musia mať  vstup povolený  príslušným vedúcim pracovníkom po overení  účelu návštevy
  • každý pacient je povinný  už pri vstupe  a počas   pohybu  po objekte nemocnice používať   po celý  čas   bariérovú ochranu- rúško
  • už pri vstupe, pri východe a priebežne aj počas pobytu v nemocnici  dôrazne odporúčame vykonávať dezinfekciu rúk verejne dostupným dezinfekčným roztokom
  • V prípade Vášho podozrenia podľa cestovateľskej anamnézy rizikových krajín, teploty  a daľších príznakov ihneď informujte pracovníka pri dverách nemocnice a budete riešení podľa jeho ďaľších pokynov
  • Preventívne ambulantné vyšetrenia sa do odvolania nevykonávajú
  • Na základe denne sa meniacej situácie Vám  odporúčame, aby ste sa   telefonicky informovali  na príslušných špecializovaných ambulanciách v pracovnom  čase 8,00-14,00  hod  ohľadne  Vášho zdravotného  problému, prípadne si   nechali elektronicky predpísať  lieky, informácie o funkčnosti jednotlivých ambulancií Vám poskytnú  telefonicky na recepcii ( 02 578 87 100 )
  • Odkladné operačné zákroky a hospitalizácie sa do odvolania rušia
  • Pacienti, objednaní  na hospitalizáciu, informujte sa vopred telefonicky   na    chirurgickej príjmovej ambulancii ( 113 ) internej príjmovej ambulancii ( 110 )  a onkologickej ambulancii ( 893 ) ohľadne  platnosti termínu  vzhľadom  ku krízovej situácii, lekár príslušnej ambulancie posúdi neodkladnosť a potvrdí Vám termín, alebo  dá nový.
  • Pacienti oddelenia dlhodobo chorých budú počas tohto týždňa podľa zdravotného stavu prepustení do domácej starostlivosti, akútne stavy budú preložené na interné  oddelenie

 

O zmenách  Vás budeme priebežne informovať, ďakujeme za trpezlivosť aj pochopenie a prajeme veľa zdravia.

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/