Sunday 31. May 2020

List brata Martina Maceka OH spolupracovníkom

Provinčný delegát Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha za Slovensko i Českú republiku a definítor rakúskej provincie, do ktorej patrí aj slovenská komunita milosrdných bratov, brat Martin Macek OH vydal pre spolupracovníkov aktuálny list.

           

 Týka sa situácie, ktorú prežívame v spojitosti so šírením „koronavírusu“. Pripomína, že Afrika bola predčasom v ďaleko horšej situácii pri šírení nákazy ebola, než sme v súčasnosti my. Zároveň uisťuje o modlitbách. „Nezabúdajme, že Pán je stále s nami,“ píše. Plné znenie jeho listu si môžete prečítať v prílohe v pdf formáte.

List spolupracovníkom 

 

Milosrdní bratia, foto: A. Eliášová (brat Martin Macek s mikrofónom v ruke)

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/