Wednesday 27. May 2020

V našej nemocnici pribudlo oratórium – miesto pre modlitbu a stíšenie

Na treťom poschodí našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave, v blízkosti vchodu na chórus, pribudlo oratórium blahoslavenej Matky Alfonzy Márie Eppingerovej.

Oratórium je zasvätené Bl. Matke Alfonze M. Eppingerovej.
Pre chvíľu na zastavenie sa a rozjímanie či modlitbu.
Priestor na stíšenie.
Sestra Katarína Krištofová sa veľmi teší z tohto priestoru.
Z oratória možno vidieť priamo na bohostánok.

Je to zakladateľka Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, ktorej členky obetavo pôsobia v našej nemocnici v niekoľkých ambulanciách a na oddeleniach.  Iniciátorkami oratória sú preto sestry Božského Vykupiteľa spolu so sestrou Katarínou Krištofovou SDR, ktorá  momentálne pracuje v nemocnici a predtým bola postulátorkou procesu blahorečenia Matky Alfonzy Márie. Ten  bol zavŕšený blahorečením vo francúzskom Štrasburgu v septembri 2018. Na mieste oratória bol predtým menší sklad, málo využívaný  a keď sa ukázala zo strany spolupracovníkov nemocnice (sestier, lekárov, ošetrovateľov) potreba hľadať  priestor stíšenia na modlitbu, prior bratislavskej komunity milosrdných bratov brat Richard Jombík OH súhlasil s tým, aby tu vzniklo oratórium a aby sem spolupracovníci mohli zájsť na stretnutie s Pánom. V oratóriu sú obrazy pripomínajúce život bl. Alfonzy Márie a priestor na ničím nerušené pobudnutie pred Trojjediným Bohom – Pôvodcom a Tvorcom života. V tejto komornej miestnosti nad interiérom kostola Návštevy Panny Márie sú aj stoličky a k dispozícii ľuďom sú aj modlitebné knižočky s myšlienkami na rozjímanie. Čas ukázal, že je to dobre využitý priestor a že sem ľudia radi zájdu pomodliť sa,  pretože z oratória je priamy výhľad do interiéru kostola milosrdných bratov – na bohostánok. Spolupracovníci z nemocnice tu nachádzajú  stíšenie, priestor na zastavenie sa v hektike dní, čas na modlitbu za pacientov, ale i za svojich blízkych a svoje potreby. Oratórium je  ďalšia „pridaná hodnota“ pre nemocnicu i Hospitálsku rehoľu sv. Jána z Boha a jej spolupracovníkov i pacientov, pretože stále platí, že čas na  modlitbu patrí k najlepšie využitému času. Ako dodáva riaditeľ Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave JUDr. Michal Tinák: „Ako zveľaďujeme priestory pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nemocnici na viac tisíc metroch štvorcových, radi sme našli ďalší priestor, ktorý slúži duševnému zdraviu, lebo je to v charizme Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha starať sa nielen o telo, ale aj o dušu.“

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/