Monday 10. August 2020

Domov sv. Jána z Boha v časopise Posol

Mesačník  Posol, ktorý vydávajú slovenskí jezuiti vo vydavateľstve Dobrá kniha, prináša aktuálne vo svojom najnovšom čísle reportáž o Domove sv. Jána z Boha, kde ho predstavuje ako „opravovňu duší.“

Pohľad na oltár v oratóriu sv. Jána z Boha 

Článok ponúka svedectvá a výpovede ľudí, ktorí v Domove slúžia a približujú jeho činnosť, príspevok si môžete prečítať v prílohe - v pdf formáte.

PFebruar2020Str_13

PFebruar2020Str_14

PFebruar2020Str_15 

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/