Tuesday 29. September 2020

Reportážny záznam z nášho benefičného programu v Rádiu Devín

Verejnoprávny rozhlas na stanici Devín odvysielal v nedeľu 26. januára tohto roku  v raňajšom vysielaní 58 – minútový magazín Krajina duše. V rámci neho ponúkol záznam z nášho benefičného hudobného pásma, ktoré sa konalo 3. januára t.r. v bratislavskom kostole milosrdných bratov. Ide o pestrú reportážnu mozaiku rozhovorov, reflexií, spevu i názorov návštevníkov podujatia.

A takto to vyzeralo, keď pred publikum vystúpili obe hudobné zoskupenia - aj s recitátorom.
Časť mužskej speváckej skupiny v našom refektári pred vystúpením. (2)
Členovia skupiny Sklo a mužská spevácka skupina z Chrenovca - Brusna v refektári milosrdných bratov pred vystúpením.
Herec Jozef Šimonovič pri recitácii.
Jeden z usmievavých účinkujúcich pred vystúpením.
Mužská spevácka skupina pri svojom vystúpení.
Pohľad na zaplnený kostol.
Prior milosrdných bratov- brat Richard pri ďakovnom príhovore na záver podujatia.
Radovan Tomeš otvára podujatie.
Riaditeľ nemocnice JUDr. Michal Tinák vystúpil v závere podujatia.
Skupina Sklo pri speve.
Skupina Sklo už niekoľko rokov benefične účinkuje pre misie milosrdných bratov.
Skúška pred vystúpením v kostole.
Takto to vyzeralo v kostole pri skúške.
Účinkujúci pred vystúpením.
Vedúci mužskej speváckej skupiny z Chrenovca - Brusna vystúpil v úvode s príhovorom.
 

Na podujatí vystúpila skupina Sklo (ktorá rehoľu milosrdných bratov a jej misie benefične podporuje už niekoľko rokov) s mužskou speváckou skupinou z Chrenovca – Brusna, ktorí prišli v krojoch. Prinášame vám link na reláciu, ktorú si môžete vypočuť v audio formáte:
http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0021/002164/00216475-1.mp3

Prinášame tiež fotogalériu z podujatia dokumentujúcu atmosféru i zaplnený kostol. Bol to výnimočný duchovno – umelecký zážitok, ktorým ochotní umelci podporili misie milosrdných bratov v ťažko skúšanej Venezuele, kde mnohí ľudia žijú v krajnej biede. Ďakujeme umelcom i tým, ktorí prišli podporiť dobré dielo a kultúrne pookriať!

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/