Monday 10. August 2020

Liga proti rakovine opäť pomohla našim pacientom

Z vlaňajšej zbierky Dňa narcisov venovala Liga proti rakovine našej bratislavskej Univerzitnej nemocnici s poliklinikou – milosrdní bratia sumu 1000 eur. Vďaka tomuto sponzorskému daru získala naša nemocnica digitálny bezdotykový teplomer (zn. Omron), dvojhadičkovú manžetu pre dospelých (50 x 14 cm), päť toaletných vozíkov na kolieskach (Unizdrav), polohovateľný invalidný vozík a invalidný vozík oceľový (Unizdrav, so šírkou sedu 46 cm).

Digitálny teplomer ako dar
Dvojhadičová manžeta.
Invalidné vozíky ako dary.
Jeden z darov Ligy proti rakovine.
Stojan ako dar.
Päť toaletných vozíkov
 

Tieto cenné zdravotnícke pomôcky  pomôžu nemocnici skvalitniť liečbu a zvýšiť komfort pacientov na onkologickom oddelení. Podľa MUDr. Maroša Fremala, sekundárneho lekára onkologického oddelenia nemocnice: „vďaka finačnej podpore z Ligy proti rakovine sa nám znovu o malý, ale významný kúsok podarilo zlepšiť komplexnú starostlivosť o onkologických pacientov v boji proti rakovine. Pacienti vnímajú pozitívne tieto dary, ktoré sa využívajú v každodennej zdravotnej starostlivosti. Zvýšilo to komfort a pohodlie pacientov počas hospitalizácie, čo pacienti vnímajú pozitívne a pomáha im to v boji proti tejto zákernej chorobe.“

Liga proti rakovine je charitatívna organizácia so zameraním na pomoc práve onkologickým pacientom a ich rodinám, pri jej vzniku stála MUDr. Eva Siracká s manželom. Organizácia zorganizovala už dvadsaťjeden ročníkov zbierky Deň narcisov, ktorou pomáha pacientom s rakovinou. Zriadila Centrá pomoci pre onkologicky chorých, kde dostanú aj potrebnú psychologickú pomoc a podporu v boji so zákerným ochorením, okrem toho roky prevádzkuje Linku pomoci (telefonická pomoc pacientom). Pravidelne pripravuje preventívne prednášky, školí zdravotníkov, ba aj učiteľom a deťom do škôl prináša onkologickú výchovu – osvetu týkajúcu sa prevencie a liečby rakovinových ochorení. Viac informácií nájdete aj na jej web stránke: www.lpr.sk

Sme radi, že Liga proti rakovine opäť aj minulý rok podporila aj našich pacientov!

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/