Sunday 31. May 2020

Domov sv. Jána z Boha získal od darcov vyše tony potravín!

Tohtoročná potravinová  zbierka, ktorá sa konala 23. novembra v obchodnom dome Tesco na kamennom námestí v centre Bratislavy priniesla pre náš Domov sv. Jána z Boha  1320 kg potravín a hygieny v hodnote 2909 €!

Náš dobrovoľnícky tím ochote zapózoval pred fotoobjektívom.
Naše dobrovoľníčky počas zbierky.
Pohľad do zaplneného košíka
Z atmosféry medzi dobrovoľníkmi.
Zaplnené košiky.
 

Dobrodinci nás obdarovali ešte viac, ako vlani, kedy sa vyzbieralo pre náš domov 1039 kg potravín. Išlo už o 7. ročník najväčšej potravinovej zbierky na Slovensku, ktorá sa stala tradíciou. Dary od dobrodincov zbierali spolupracovníci Domova sv. Jána z Boha, spolu s dobrovoľníkmi. Darcovia  darovali trvanlivé potraviny (napr. ryžu, cestoviny, strukoviny, múku, cukor, soľ, kávu, čaj, koreniny, olej, med, detskú krupicu, sušené ovocie, konzervy, pretlak, zaváraniny,) alebo drogériový tovar (prostriedky na pranie, sprchové gély, šampóny, zubné kefky, holiace peny, toaletné potreby, utierky, plienky, odpadové vrecia).  Vďaka týmto darom môže Domov sv. Jána z Boha na Hattalovej ulici na okraji Bratislavy v mestskej časti Nové Mesto, ktorý prevádzkuje rehoľa milosrdných bratov, denne poskytnúť obed zhruba osemdesiatim klientom a to počas celého roka.  „Našťastie máme  veľké skladové priestory, takže vyzbieranú pomoc máme kde uložiť. Každý ročník zbierky je z roka na rok lepší, lebo vzrástla informovanosť ľudí o zbierke, darcovia už vedia, o čo v nej ide,“ poznamenal riaditeľ Domova sv. Jána z Boha Sven Šovčík. Okrem Slovenskej katolíckej charity, Bratislavskej arcidiecéznej charity  a Tesca  boli partnermi projektu v tomto roku aj Potravinová banka Slovenska, spoločnosť Unilever,  združenie Vagus.

 

Postrehy zo zbierky

Počas zbierky sa na stanovišti obchodného domu Tesco vystriedalo niekoľko dobrovoľníkov, niektorí spolupracovníci rehole a spomínaného Domova tam však stáli od rána až do 20.00 hodiny. „Ľudia sú veľmi štedrí a chcú pomôcť, solidarita s núdznymi je pre nich aj najlepšia príprava na Vianoce, na prijatie daru, keď sa Boh stáva človekom, aby bol medzi nami. Táto služba nás, ktorí slúžime počas zbierky, je aj o pokore, lebo žobreme pre našich chudobných, ale zároveň je to aj možnosť porozprávať sa s ľuďmi, povedať im o našej službe. Niektorí sa nás pýtajú, či nám môžu darovať aj šatstvo,“ prezradil pustovník slúžiaci v Domove sv. Jána z Boha brat Márius Dismas. Podľa jeho slov najviac prispievali do zbierky študenti a staršia generácia ľudí, čo sa opakuje priam každý rok. Medzi dobrovoľníkmi nechýbal ani lekár Patrik Gálik, ktorého oslovuje charizma milosrdných bratov. Na otázku, aká je služba počas zbierky preňho skúsenosťou, odpovedal: „Je to príjemná zmena - môcť zmeniť školské aj kláštorné prostredie, je to taká psychohygiena pre mňa, že si môžem odbehnúť od písomiek v škole a byť tu medzi ľuďmi, hovoriť s nimi, vykladať a nakladať tovar. Ľudia sa často radšej podelia s potravinami ako s financiami, lebo vedia, že potraviny sa nezneužijú, je teda oveľa ľahšie pýtať potraviny ako peniaze. Ľudia sú aj štedrejší.“ Dobrovoľník Patrik ocenil, že počas zbierky tvorili dobrovoľnícky tím ľudia z niekoľkých rehoľných spoločenstiev. Rehoľnú sestru Lauru Vlčákovú, členku Misijnej kongregácie Služobníc Ducha svätého, ktorá slúži v Domove, sme zastihli v habite a tričku s logom katolíckej charity a s nápisom: „Darovaním potravín skutočne pomáhate.“ Priznala, že nato, aby sa mohla postaviť ku košíkom, pre ňu znamená veľkú dávku pokory. Povedala k tomu: „Premýšľala som nad tým, či sa aj ľudia, ktorí žobrú na ulici, tiež takto cítia, alebo je to pre nich už normálne. Ale ľudia sú štedrí a otvorení, Pán Boh zaplať za dary, máme plné koše. Niektorí sa nás aj pýtajú, pre koho zbierame potraviny a hygienu, máme aj letáčiky o tom. Niektorí sa nás pýtajú, čo nám chýba, čím by ešte mohli prispieť. Všimla som si, že tí najmladší darcovia prejavili silné sociálne cítenie a to vnímam tiež u starých ľudí. Je dojímavé vidieť, že príde starý človek, podaruje nám do košíka krupicu a povie, že len toto môže dnes dať zo skromného dôchodku. To je ako ten evanjeliový vdovin groš,“ prezradila sestra Laura. Dvadsaťtriročná dobrovoľníčka Agáta  prezradila, že ju oslovila príbuzná, aby sa zapojila do zbierky. „Je tu medzi nami dobrá atmosféra, milí ľudia okolo nás, som odhodlaná, žeby som sa aj viac realizovala v dobročinných akciách. Som zdravotníčka, ale toto je prvá takáto moja  skúsenosť.“ Ďalšia ochotná dobrovoľníčka - Angela je koordinátorka dobrovoľníkov z organizácie Doma u kapucínov a má 26 rokov. Uviedla: „Prišla som sem totálne vyčerpaná, chýbali mi sily a čím som tu dlhšie, tým viac sa cítim pokojná a spokojná.  Je krásne vidieť aj rodičov s deťmi ako spolu darujú  potraviny do košíka pomoci, potvrdzuje mi to, že celé úsilie má zmysel.“ Medzi dobrodincov sa zaradila aj spisovateľka Oľga Feldeková, ktorá sa pristavila pri našom košíku. „Zdá sa mi to samozrejmé – prispieť a nehovoriac o tom, že človek nevie, či to tiež raz nebude potrebovať. Všade sú ľudia, ktorým sa to zíde a ktorí to potrebujú.“ Povolaním kaderník Karol ako dobrovoľník rozdával ľuďom pri vstupe do obchodného domu letáčiky a motivoval tak návštevníkov k darcovstvu. Nešetril pritom úsmevom. „Som tu, aby som pomohol dobrej veci, čo sa týka podpory ľudí, ktorí sú v núdzi a ktorí potrebujú pomôcť touto formou a  nie sú na tom momentálne alebo z dlhodobého hľadiska dobre. Myslím si, že je to správca vec a že by sa viac ľudí malo zapojiť a podporiť  dobro, aby sa mohlo viac množiť. Pomáhať mi príde prirodzené. Mojím vzorom v dobročinnosti je sv. František z Assisi. On bol priam stelesnená dobročinnosť. V dnešnej dobe sa mnohí nie vlastnou vinou dostávajú do núdze a pomoc je dôležitá, lebo nás to pozdvihuje na duši i na tele a to aj cez tieto projekty, ktoré nám umožňujú byť otvorenejšími a ľudskejšími vo vzájomnej láske,“ dodal  Karol.

Ústretovosť obchodníkov

Róbert Smatana, službukonajúci manažér v hypermarkete Tesco na Kamennom námestí nám povedal, že sú radi zapojení do tejto formy pomoci núdznym. „ Ako každý rok, aj tento rok máme veľmi dobrú odozvu. Zákazníci na zbierku veľmi dobre reagujú, lebo si uvedomujú význam a cieľ tejto zbierky, máme len dobrú odozvu – aj od platiacich zákazníkov, mnohí sa aj na info pultoch sami informovali, ako môžu prispieť. Je to veľmi dobrá myšlienka

byť nápomocní ľuďom v núdzi. Hodnotíme to ako veľmi úspešnú zbierku v rámci celého Slovenska, aj v ďalších hypermarketoch.“ Zdá sa teda, že tradícia sa zachová a zbierka sa bude môcť uskutočniť aj budúci rok. Všetkým dobrodincom  patrí vďaka!

Prinášame aj audio záznamy z rozhovorov počas zbierky.

anketa s dobrodinkou  Juditou

rozhovor s dobrovoľníčkou Angelou 

rozhovor s lekárom - dobrovoľníkom Patrikom 

zvučka z Tesca - výzva pre zbierku

 

Andrea Eliášová, foto a audio: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/