Wednesday 27. May 2020

Adventné vence v našej nemocnici sú už tradíciou

V adventnom období už tradične nechýbajú v priestoroch oddelení, na ambulanciách a pri kríži vo vstupnej hale  našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave adventné vence.

Časť vystavených vencov v kostole.
Adventný veniec pred oltárom v kostole.
Brat Richard počas požehnávania vencov.
Z obradu požehnávania vencov.

Obrad ich požehnávania viedol prior bratislavskej komunity milosrdných bratov  brat Richard  Jombík  OH  v kostole Návštevy Panny Márie  pred vstupom do obdobia adventu. Je to už súčasť tradície nemocnice, že počas adventu sa vedenie rehole postará o to, aby adventný veniec nechýbal  na oddeleniach, ale ani pri kríži vo vstupnej hale nemocnice. „Robíme tak preto, aby si spolupracovníci nemocnice a pacienti uvedomili, čo znamená advent. Pretože žijeme v takej liberálnej dobe, keď sa ľudia začínajú pripravovať na advent a Vianoce už v septembri, októbri, ale v skutočnosti sa advent začína až štyri týždne pred Vianocami.  Chceme, aby si ľudia uvedomili, že je to čas stíšenia, vnútorného obrátenia, nachádzania nových hodnôt. A to je potrebné, keďže sme v kresťanskej nemocnici. Nemocnica milosrdných bratov bola aj zostáva kresťanskou nemocnicou, tak by advent  mal v tomto prostredí zostať symbolom očakávania Ježiša Krista.“ Na otázku, či má vedenie rehole a nemocnice aj odozvy od pacientov a návštevníkov na prítomnosť  adventných vencov , brat Richard Jombík OH odpovedal: „Odozvy sú, pretože nikde inde to v nemocniciach ľudia nepoznajú, čo znamená advent, čo znamená mať na oddelení veniec. Na mnohých miestach sú totiž už symboly pripomínajúce Vianoce, tak potom pre tých, ktorí sa ocitnú v našej nemocnici, je to pre nich také pozitívne, milé prekvapenie. Máme spolupracovníkov, ktorí vedia s prípravou vencov pomôcť, okrem firmy, ktorá ich pripraví tak, aby boli na slávnosti požehnania.“ Prajem všetkým, aby v období adventu zažili svoje vnútorné obrátenie, našli pokoj vo svojom srdci a tak sa mohli stretnúť na Vianoce  s Pánom, nie v domoch plných zbytočností , darčekov a preplnených stolov, ale radšej menej darčekov a viac porozumenia.“

Pripájame aj homíliu brata Richarda z obradu požehnávania vencov v audio podobe:

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/