Wednesday 27. May 2020

Osobitná spomienka na pacientov zosnulých v našej nemocnici

V bratislavskom Kostole milosrdných bratov si členovia Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – milosrdní bratia spolu s vedením našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov a svojimi spolupracovníkmi pripomenuli pamiatku všetkých pacientov, ktorí zosnuli v tejto nemocnici počas uplynulého roka. 

Homíliu predniesol dominikán páter Pius Majerovič
Kostolníčka Mária pri čítaní mien zosnulých pacientov
Námestníčka riaditeľa nemocnice Helga Mareková pri čítaní časti zoznamu mien zosnulých pacientov z nemocnice milosrdných bratov
Pohľad na časť veriacich v chráme
Pohľad na prítomných veriacich
Riaditeľ nemocnice milosrdných bratov JUDr. Michal Tinák
Sestra Katarína číta mená zosnulých pacientov
Z atmosféry pri agapé - pohostení po sv. omši
Začiatok sv. omše
 

Pri tejto príležitosti celebroval  bohoslužbu  páter Pius  Majerovič OP, ktorý  slúži chorým pacientom v našej nemocnici.  Spolu s ním koncelebroval sv. omšu rektor kostola a prior bratislavského konventu brat Richard Jombík OH. Páter Pius OP v homílii  okrem iného pripomenul, že keby aj nik z príbuzných za zosnulých pacientov nedal odslúžiť sv. omšu, vždy v pondelok je takáto sv. omša slúžená za tých, ktorí zomreli v dome milosrdných bratov. Ďalej povedal: „My – kresťania si pri spomienke na zosnulých uvedomujeme  dôležitosť modlitby, potrebu modliť sa za tých, ktorí nás predišli do večnosti, pretože modlitba s vierou veľmi pomáha - tým, ktorí očakávajú naše modlitby....Stále zostávajú v našich srdciach, spomienkach, veď sám Ježiš zaplakal nad dušou svojho priateľa Lazara....Modlíme sa za našich zosnulých, ale modlitbou sa pripravujeme aj na vlastnú smrť.“ Ďalej páter Pius Majerovič OP spomenul, ako sa z nášho sveta vytráca potreba myslieť na vlastnú smrť, ako sa pod vplyvom konzumnej kultúry  mnohým zdá otázka smrti morbídna a to aj vďaka niektorým mediálnym obsahom. Pripomenul, že každý človek má od Boha určenú hodinu smrti, ktorou sa začne pre človeka nová etapa. „My, ktorí máme vieru, veríme, že smrťou sa život neodníma.“ Apeloval, že choroba je neraz príprava na smrť a že keď sme chorí, viac pamätáme na svoju pominuteľnosť. „Náš život tu na zemi má byť prípravou, aby sme dobre vstúpili do večného života. Keď ideme spať, aspoň si prejdime svoj deň, aby sme sa vedeli napraviť, zmeniť svoje vzťahy , aby sme sa vedeli ospravedlniť,  prosiť o odpustenie Boha a ľudí.“  Riaditeľ nemocnice JUDr. Michal Tinák na otázku, čo preňho znamená tradícia osobitnej sv. omše za zosnulých pacientov, odpovedal:  „Dnes som počul zaujímavú vetu: „Radosť zomrieť v nemocnici milosrdných bratov.“ Takéto spojenie som si nikdy nevedel ľudsky predstaviť – radosť zomrieť, pretože je to prechod do sveta, ktorý nepoznáme. Naša viera nás učí, čomu aj veríme, že ideme do krajšej večnosti, nebeskej vlasti, ale málokomu sa to spája s krásou.  Sú tým obdarení svätí ľudia. Ale stretol som v živote viacerých vzácnych ľudí , ako napríklad dôstojného pána Otca Františka Žáka a pri jeho pohrebnej sv. omši Otec arcibiskup  trikrát namiesto slov  „pri tejto sv. omši“ povedal: „ pri tejto sviatosti a slávnosti“ -  takže aj toto je možné. Ide tu však o  pridanú hodnotu: raz týždenne je u milosrdných bratov sv. omša za zosnulých pacientov a spomienka na všetkých ,ktorí nám boli zverení. Je to aj pre nás povzbudenie,  aby sme dar života opatrovali. Preto  rehoľné spoločenstvo - kňazi, ktorí prichádzajú k pacientom, hovoria im o Bohu a o tom, že sa treba pozrieť za svoju životnú brázdu, aby keď raz prídeme pred bránu večnosti, sme  mali vyrovnaný účet“ . Na tejto sv. omši nechýbali ani príbuzní zosnulých pacientov a pri sv. omši sa čítali aj mená všetkých zosnulých. Po nej riaditeľ nemocnice JUDr. Michal Tinák v mene priora rehole brata Richarda pozval prítomných na agapé a vzájomné zdieľanie. Táto spomienka sa stala v reholi milosrdných bratov už tradíciou.

V prílohe prinášame aj fotogalériu z podujatia a audio záznam zo sv. omše a homílie pátra Piusa Majeroviča (formát mp3 tu).

úvod svätej omše a prihovor Otca Piusa  

homília otca Piusa 

ukážka zo spevu počas liturgie  

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/