Monday 6. April 2020

Milosrdní bratia v Skalici a MUDr. Pavol Strauss

Jedným z miest, kde počas pôsobenia zanechali milosrdní bratia hlboké stopy, je Skalica. Dokazujú to nielen hroby milosrdných bratov na skalickom cintoríne, ale  aj spomienky pamätníkov. Práve počas pôsobenia milosrdných bratov v skalickej nemocnici v nej slúžil aj MUDr. Pavol Strauss, významná osobnosť slovenskej medicíny i kultúry, konvertita z judaizmu na katolícku vieru, lekár, prekladateľ, spisovateľ, filozof.

Syn MUDr. Pavla Straussa Jozef, jeho manželka s priorom - bratom Richardom OH
Pamätná tabuľa MUDr. Pavla Straussa
JUDr. Michal Tinák v príhovore pred pamätnou tabuľou Dr. Straussa v Skalici-september 2019
 

Bolo by užitočné, ak by sa  našiel historik, ktorý by zmapoval toto cenné obdobie pôsobenia členov Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha v tomto záhoráckom mestečku, pretože žijúcich pamätníkov rokmi ubúda. MUDr. Jozef Strauss, syn MUDr. Pavla Straussa  na našu otázku, ako si spomína na toto obdobie, odpovedal: „Na pôsobenie milosrdných bratov v Skalici si spomínam z detskej perspektívy, bol som vtedy v predškolskom a ranom školskom veku. Niektoré vzťahy som si potom ako starší ozrejmil v rozhovoroch s otcom. Milosrdní bratia a sestričky „krížiačky,“ ktoré tiež pôsobili v skalickej nemocnici, vytvárali veľmi zvláštne duchovné a profesionálne prostredie. Bola to neopakovateľná symbióza duchovna a nezištnej pomoci blížnemu. Títo rehoľníci pôsobili ako zdravotné sestry a ošetrovatelia, boli preto v bezprostrednom styku s pacientmi. Boli to preto najmä oni, ktorí vytvárali celkový obraz o nemocnici a ten bol v tom období vynikajúci. Môj otec bol primárom na chirurgickom oddelení a jeden čas aj riaditeľom skalickej nemocnice. Nesmierne si vážil ich prácu, nakoľko si ju vykonávali nielen s vysokou odbornosťou, ale aj s obrovskou empatiou prameniacou z ich duchovného presvedčenia.  Spomínam si na niektorých z nich. Pamätám si na vysvetľovanie röntgenového prístroja a UV žiariča- možno to bola prvá motivácia, že som sa potom neskôr sám stal lekárom- rádiodiagnostikom. Ďalšia spomienka je na jedného pátra v lekárni, ktorý bol dosť nervný, ale vo svojom odbore sa mimoriadne vyznal. Najviac spomienok ma viaže na okolie operačných sál, kde som sa najviac pohyboval. Sestričky „krížiačky“ boli veľmi zručné inštrumentárky a na predoperačnú a pooperačnú starostlivosť o pacientov dbali milosrdní bratia.  Veľmi ťažko som niesol, keď v 50-tych rokoch z jedného dňa na druhý zlikvidovali rehole a týchto vzácnych ľudí odviezli nevedno kam. Moja detská duša to vtedy nevedela pochopiť.“ Pripomeňme že MUDr. Pavol Strauss sa stal aj čestným členom rehole milosrdných bratov a jeho službu v tejto nemocnici dnes už pripomína aj pamätná tabuľa na budove nemocnice. Tá je aj pripomienkou toho, ako pravidelne navštevoval MUDr. Pavol Strauss kostol milosrdných bratov a keď bývalý režim zakázal personálu nemocnice navštevovať bohoslužby, on do kostola milosrdných bratov chodil aj naďalej. Podľa spomienok pamätníka MUDr. Pavla Loveckého dokonca odmietol v nemocnici (v sále, kde operoval) na príkaz členov miestneho vedenia komunistickej  strany odstrániť zo steny kríž. Pre svoju vieru musel napokon skalickú nemocnicu nedobrovoľne opustiť a odísť do Nitry.

Spomienky na pôsobenie MUDr. Pavla Straussa v nemocnici milosrdných bratov si môžete vypočuť aj cez link – reláciu  Rádia Regina  - magazín Duchovné horizonty vysielané 7.9. 2019 (vo formáte mp3)- na tomto mieste:

http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0020/002023/00202345-1.mp3

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/