Monday 6. April 2020

Milosrdní bratia putovali na hroby spolubratov

Milosrdní bratia si každoročne pripomínajú svojich zosnulých spolubratov, členov rehole, ktorí odpočívajú na rôznych miestach Slovenska: napríklad v Bratislave, Skalici, Báči, Nových Zámkoch, Nedožieroch, Rúbani, Žarnovici, Doľanoch, Trstenej na Orave, Veľkej Bielici, Čeladiciach, Michaľanoch, Čiernom pri Čadci, Valticiach na Morave a na ďalších miestach.

Pri milosrdných bratoch v Skalici na cintoríne je pochovaný aj známy kňaz Otec Anton Srholec
Archívna fotografia - brat Ján OH ukazuje miesto, kde sú pochovaní milosrdní bratia
 

V rámci Dňa pamiatky zosnulých sa členovia rehole so spolupracovníkmi vybrali, aby  si na takmer šestnástich cintorínoch Slovenska, ale i na Morave v modlitbách a zapálením sviec  takto pripomenuli vzácnych predchodcov, ktorí šírili charizmu sv. Jána z Boha a uctili si ich. Niektorí členovia rehole sú pochovaní aj v krypte bratislavského kostola milosrdných bratov, ide o bratov, ktorí pomáhali obnovovať činnosť rehole u nás po páde totality, medzi nimi napr. brat Fabián Mačej, ktorý zároveň viedol konvent a provinciu bratov.

Odpočinutie večné daj zosnulým ó Pane, svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji!

 

Andrea Eliášová, foto: autorka – archív rehole

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/