Wednesday 27. May 2020

O slávnosti požehnávania Anjela strážneho zo skla v našej nemocnici aj v Rádiu Lumen

Tesne po sviatku svätých archanjelov – Michala, Gabriela a Rafaela a deň pred sviatkom anjelov strážnych v liturgickom kalendári pribudol vo vstupnej hale na 1. podlaží nemocnice milosrdných bratov v Bratislave Anjel strážny. Ide o  umelecké dielo výtvarníčky a umeleckej sklárky Gordany Glass, ktoré požehnal  bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Dielo je v životnej veľkosti.

Zamestnanci nemocnice prítomní počas aktu požehnania.
Požehnávanie diela Gordany Glass.
Príhovor riaditeľa nemocnice JUDr. Michala Tináka, druhá vľavo autorka diela Anjela.
Prior Richard OH pripravuje porcie gulášu.
 

O podujatí informovalo aj Rádio Lumen (prinášame aj audio nahrávku) a web portál Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.

Uvedené dielo iniciovala samotná umelkyňa, ktorá ho tvorila pol roka,  prezradila k tomu: „Idea vo mne zrela už dlhšie,  impulz prišiel aj od vedenia nemocnice i priora rehole, na našom stretnutí vzniklo semienko, ktoré sme rozvinuli.   To, že sa tu pri ňom ľudia zastavujú, je niečo, čo sme chceli dosiahnuť. K spokojnosti mi však bude úplne stačiť, ak ľudia pri tomto diele budú mať pocit, že prišli na správne miesto, na ktorom  im tu niekto podá  pomocnú ruku. Ten anjel hovorí za všetko. Najdôležitejšie je to, čo robíte, robiť srdcom. Mám aj osobnú skúsenosť s milosrdnými bratmi, keď som prišla požiadať o pomoc, vážim si, ako som bola prijatá,“ uviedla umelkyňa.  Ako pri samotnom požehnaní diela uviedol prior bratislavskej komunity milosrdných bratov brat Richard Jombík OH: „Otec arcibiskup prišiel medzi nás, aby nám posvätil umelecké dielo – obraz, ktorý predstavuje anjela. Sme tu zhromaždení aj kvôli sviatku svätých archanjelov  Michala, Gabriela a Rafaela.“  Svätý Michal archanjel je totiž patrón  Rakúskej provincie Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha, ktorej súčasťou je aj slovenská komunita milosrdných bratov a sv. archanjel Rafael je patrónom celej rehole. Arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pred požehnaním diela uviedol: „Zobrazenie anjela je vždy zobrazením, ktoré vnímajú všetci ľudia bez rozdielu náboženského presvedčenia. Reprezentuje niekoľko skutočností. Anjel zobrazuje skutočnosť duchovného sveta,  to, že ten duchovný svet  - nevládzeme  sa ho zmocniť, je tam niečo tajomné. Duchovný svet má istý tajomný rozmer. Tretia veľmi silná skutočnosť, na ktorú anjel poukazuje je to, že tajomný duchovný svet má v sebe aj osobný rozmer. Čiže môžu tam jestvovať osobné vzťahy. V Katolíckej cirkvi máme presvedčenie o anjeloch, ktorí nás ochraňujú, o anjeloch strážcoch. Požehnanie, ktoré bude  nasledovať, bude vlastne prosbou o to, že  si prajeme, aby toto zobrazenie prinášalo veľký duchovný úžitok. Cez požehnanie budeme prosiť o to, nech by každý, kto sem príde do nemocnice  a istým spôsobom sa pozrie na toto zobrazenie, aby premýšľal, že jestvuje duchovný svet, že  duchovný svet je aj osobný a na pozadí duchovného sveta je nejaká osoba, ktorá je láskavá a praje mi dobre. A zasa vo viere budeme prosiť o to, aby sa takýmito krokmi  dalo priblížiť k  Bohu, ktorý je plný lásky, ako nám ho zjavuje Sväté písmo Starého a Nového zákona.“ Riaditeľ nemocnice JUDr. Michal Tinák po akte požehnania prítomným pripomenul, že dielo Anjela strážneho je darom pre nemocnicu. „Prijímame ho s obrovskou úctou. Je vytvorený s láskou pre všetkých, ktorí sú nám zverení, ide o to, aby sme tú lásku, ktorú tu anjel po požehnaní na tomto mieste bude šíriť ďalej, aj my šírili svojimi osobnosťami, umom, rozumom, rukami, nasadením, aby odkaz lásky a charizmy rehole bol šírený ďalej.“ Počas požehnania diela boli na podujatí prítomní aj spolupracovníci, personál  nemocnice a rehole – lekári i zdravotníci a ďalší pracovníci.

Dielo získala nemocnica ako sponzorský dar, ktorý podporil ing. Milan Sopko. „Pani Gordana Glass tvorí úžasné veci a veľmi rád som prispel, aby  dielo robilo radosť ľudom, ktorý sa pohybujú v tomto zariadení,“ uviedol. Na podujatí sa zúčastnil aj ing. Viktor Očkay z Ministerstva  zdravotníctva SR, ktorý povedal: „ Anjel môže prinášať ľuďom, ktorí  tu pracujú a liečia sa tu, radosť a duchovný rozmer, aby liečenie prebiehalo čo najlepšie a najrýchlejšie. Pre mňa je dielo symbolom toho, že ľudia môžu veriť, že sa uzdravia čo možno najrýchlejšie.“ Po slávnosti ešte nasledoval guláš – obed, ktorý osobitne k sviatku patróna rehoľnej provincie pripravilo vedenie rehole a nemocnice a osobne ho podávali riaditeľ nemocnice JUDr. Michal Tinák a prior brat Richard Jombík OH.

 

Andrea Eliášová, snímky: Sven Šovčík

 

Audionahrávka z Rádia Lumen:

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/