Wednesday 27. May 2020

Skupina SKLO v Rajskej záhrade pohladila duše návštevníkov i pacientov

Dobré a priaznivé ohlasy na prvý z nášho cyklu tohtoročných letných benefičných koncertov v Rajskej záhrade utvrdzujú vedenie rehole i nemocnice milosrdných bratov v tom, že podujatie má zmysel a aj svojich „skalných“  priaznivcov. Skupina Sklo, ktorá vystúpila v Rajskej záhrade  nemocnice a kláštora milosrdných bratov v tradičnom šesťčlennom zložení (Peter Koma, Viliam Solčány, Ivan Schreiner, Radovan Tomeš, Slávka Horváthová, Eva Gregorová) si „vyslúžila“ potlesk a uznanie.

Atmosféra pred začiatkom koncertu
Momentka z koncertu Sklo
Ozvučovacia technika fungovala dokonale
Pódium pripravené tesne pred koncertom
Pohľad na prítomné publikum
Takto to vyzeralo počas koncertu
Úvodné príhovory brata Richarda -priora rehole a riaditeľa nemocnice JUDr. Michala Tináka
 

Začínala ako vôbec prvá  a capella u nás. Prítomným ponúkla vokálnu hudbu naprieč storočiami. A prečo radi opäť prijali pozvanie vystúpiť tentoraz nie v interiéri kostola (ako zvyknú robiť na benefičnom koncerte na podporu misií milosrdných bratov začiatkom roka), ale v exteriérovom priestore záhrady? Peter Koma, člen kapely odpovedal za všetkých: „O koncertoch v záhrade sme mali informácie z vlaňajšieho (prvého) ročníka a keďže môžeme s radosťou konštatovať, že máme s rehoľou milosrdných akúsi „družbu“ v oblasti benefičných vystúpení v kostole,  uvítali sme pozvanie aj do priestorov záhrady, kde možno trocha obmeniť prísnejší duchovný repertoár.“ Členovia skupiny prezentovali prítomným zmes madrigalov, spirituálov, ukážok ľudových piesní i gospelov. Predstavený bratislavského konventu milosrdných bratov Richard Jombík OH po koncerte takto poďakoval umelcom na pódiu: „Chcem sa vám poďakovať, že sa vám podarilo prepojiť utrpenie  s krásou, ktorú ste priniesli. Vďakabohu, že ste sem priniesli svoje hlasy pre dobro a jednotu, ako hovorí Sv. Otec František, a pre svornosť.“ Riaditeľ našej nemocnice milosrdných bratov JUDr. Michal Tinák, ktorý spoločne s manželkou pozorne vnímal celý koncert, po ňom povedal: „Bol to úžasný koncert, bolo to nielen umenie do duší, ale bola to aj láska, aj duchovné povzbudenie. Nebolo to len pre nás, ale aj pre pacientov. Dúfam, že to nebolo naposledy v tomto zoskupení.“

 

K umelcom sa „pridali“ aj švitoriaci prelietaví vtáci

Po koncerte sa aj prítomní umelci zo skupiny SKLO vyznali, ako prežívali atmosféru spevu pod holým nebom, pod večernou oblohou – Ivan Schreiner uviedol: „Už samotný názov podujatia je veľmi zaujímavý. A to otvorené nebo s hviezdami rezonovalo aj s obsahom poslednej skladby o poslednom súde, o padaní hviezd nadránom, keď vychádza slnko. Myslím si, že tá atmosféra - svetelná, tepelná, ale najmä tá, ktorú vytvorili spievajúci  vtáci prelietavajúci nad pódiom, to bolo naozaj skvelé.  Bolo cítiť, že sem prišli ľudia cielene na tento typ koncertu a naša spätná väzba je pri pohľade do ich tvárí  taká, že máme z toho radosť. Tešíme sa, že  tí ľudia majú radosť, cítime, že  tá muzika a texty sa u nich duchom zúročia pre kultiváciu ducha.  Samotný zámer koncertu, to, kam poputujú vyzbierané peniaze, vonia človečinou. My sme takéto koncerty robili v 80- tych i 90-tych rokoch, robíme ich doteraz, keď sme o ne požiadaní. Máme z toho radosť, veríme, že benefity z toho pôjdu na správne miesto .“ Spevák a moderátor koncertu zo skupiny Sklo Viliam Solčány povedal: „Spievali sme v pre nás do istej miery neobvyklom prostredí. Snažili sme sa, ako pri každom koncerte, komunikovať ľuďom niečo pekné, pretože sme museli myslieť aj nato, že nad nami sú otvorené okná, za ktorými sú mnohí ťažko chorí pacienti, ktorí nás počúvajú. Veľmi nám pomohli aj zvukoví technici.  Môj vnútorný pocit teda veľmi ovplyvnilo aj to, že sme spievali pre ľudí, ktorí sú ťažko chorí. Mňa sa to navyše veľmi hlboko dotýka, lebo aj moja manželka bola krátky čas v tejto nemocnici a dokončila v nej svoju pozemskú púť života. Takže aj toto sa mi v mysli stále  premietalo, ale na druhej strane som si aj užíval krásu toho prostredia, záhrady, štebotanie drozdov počas koncertu, to nezažívame často. Ľudia boli veľmi vnímaví a mal som pocit, že nás až s napätím sledujú.  Som rád, že sme  takýto koncert mohli odspievať v čase, keď sú krásne, dlhé letné večery.“

 

Druhý koncert v poradí sa uskutoční 12. júla a vystúpi na ňom známy hudobník a spevák Peter Janků . Ten ponúkne verejnosti pôsobivý folkový a gospelový večer. V auguste bude „šnúra“ koncertov pokračovať 9. augusta vystúpením súboru Solamente Naturali, ktorý odprezentuje  krásu starej hudby a benefičné koncerty uzavrie  súbor Chorus Salvatoris 23. augusta večerom zborovej duchovnej hudby. Všetky koncerty sa začínajú o 20.30 hodine. Výťažok z tohtoročného dobrovoľného vstupného bude použitý  na obnovu historického organu v kostole milosrdných bratov, aj na Stôl solidarity – misijné dielo milosrdných bratov v ťažko skúšanej Venezuele.  Cyklus benefičných koncertov v Rajskej záhrade milosrdných bratov bol oficiálne zaradený aj do programu Bratislavského kultúrneho leta, ktorý organizuje magistrát mesta v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom. To zabezpečuje aj pódium na naše koncerty.

Pripájame fotogalériu dokumentujúcu atmosféru podujatia i audio ukážku z koncertu a audio výpovede návštevníkov koncertu – zo svojich dojmov sa vyznali pán Július Žatko z Bratislavy a ošetrovateľ Andrej z našej nemocnice milosrdných bratov (formát mp3 audio).

 

anketa - Július Žatko

anketa - ošetrovateľ Andrej

SKLO-audio ukazka z koncertu 

SKLO-audio ukazky z koncertu 

ukazka SKLO 01 audio 

 

 

Andrea Eliášová, snímky: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/