Sunday 19. January 2020

Slávnosť v reholi milosrdných bratov: prvé sľuby brata Filipa

Dňa 23. marca 2019 o 11.00 hodine sme v bratislavskom Kostole Návštevy Panny Márie – milosrdných bratov prežívali výnimočnú slávnosť: prvé sľuby brata Filipa Jakuba Bošku OH, ktoré zložil do rúk provinciála Rakúskej rehoľnej provincie -Sajiho Mullankuzhyho.

Brat Filip - v strede - so spolubratmi
Brat Filip OH
Brat Filip s príbuznými a priateľmi
Pohľad na dobroty, ktoré tvorili súčasť slávnostnej hostiny
Predstavený Rakúskej rehoľnej provincie milosrdných bratov
Záber z obradu
 

Slávnostnej bohoslužby a obradu sa zúčastnili  bratia z Rakúska, nemeckého Bavorska, Čiech i Maďarska, ako aj  príbuzní brata Filipa a jeho priatelia. Homíliu predniesol ICLic Ján Hudák zo Spišského Podhradia. Pripomenul v nej bratovi Filipovi, aby zostal verný svojmu patrónovi sv. Filipovi Nerrimu, aby bol radostným rehoľníkom a rozdával radosť i múdrosť všade tam, kde bude slúžiť. Rehoľnú formáciu získal brat Filip v rakúskom meste Graz, kde prežíval svoj noviciát. Čaká ho obdobie školastikátu  v nemeckom  Regensburgu. Práve jeho sľubmi sa uzatvára aj história noviciátu milosrdných bratov v Rakúsku a začína sa písať nová história v Hospitálskej reholi sv. Jána z Boha. Bude ňou jednotný noviciát bratov pre celú Európu - v Taliansku, v Brescii.

Bratovi Filipovi žičíme hojnosť zdravia, darov Ducha svätého a vytrvalosť na ceste s Pánom.

 

Andrea Eliášová, foto: archív rehole milosrdných bratov

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/