Sunday 31. May 2020

Návšteva z Rakúska v Domove sv. Jána z Boha

Sviatok sv.  Jána z Boha sme oslávili v Domove sv. Jána z Boha, ktorý prevádzkujú milosrdní bratia na Hattalovej ulici v Bratislave, slávnostnou sv. omšou. Slúžil ju prior bratislavského konventu milosrdných bratov Richard Jombík OH, ktorý je aj rektorom Kostola Návštevy Panny Márie v Bratislave.  Pri tejto príležitosti zavítali na návštevu zariadenia aj študenti zdravotníckej školy z Viedne. Školu zriadila rehoľa milosrdných bratov.

Brat Richard OH počas homílie.
Brat Richard OH počas rozhovoru so sestrou Stellamaris.
Počas prehliadky areálu.
Počas spoločnej modlitby pred obedom.
Príchod hostí do zariadenia.
Riaditeľ Domova Sven Šovčík vysvetľuje študentom fungovanie zariadenia.
Sestra Laura, ktorá slúži v Domove.
Študenti videli aj záhradu Domova.
Záber zo svätej omše.

 

Brat Richard Jombík OH  v homílii pripomenul sv. Jána z Boha ako človeka, ktorý celý život hľadal svoje povolanie. „Najskôr bol pastier. Keď dorastal, zapáčila sa mu možnosť byť vojakom. Páčilo sa mu dobýjať nové územia, ale  prešlo ho to. Potom začal predávať knihy a pracovať v Portugalsku, skončil v Španielsku. Jedného dňa, počas misií v Granade počul kázeň o tom, že nestačí, aby sa človek mal dobre a užíval si život, lebo hrozí, že pri tom zabudne na Boha. On vyšiel z chrámu, začal kričať a mnoho ľudí zareagoval tak, ako by reagovali ľudia dnes. Keby ste dnes vyšli na ulicu, začali ste si trhať vlasy a vykrikovať, tak čo s vami urobia? Chytia a zatvoria do blázinca. Toto sa stalo aj jemu a on videl na psychiatrii, že namiesto liekov, stravy sa podávalo chorým  bičovanie, polievanie studenou vodou, či sa to niekomu páčilo alebo nie. On sa rozhodol, že tým, ktorých zbičovali, bude pomáhať a  prihovorí. sa im. To je to, čo pripomína aj evanjelium o milosrdnom Samaritánovi. Toto robil aj svätý Ján z Boha: on sa zohol k chorým a začal sa o nich starať... Niekedy máme požiadavky, ktoré nám nepomáhajú, ktoré nám skôr škodia. Ale keď počúvame jeden druhého, stávame sa jeden druhému samaritánmi a to je to, čo nás chce naučiť aj Sv. Otec František. On nám hovorí, aby sme sa stali milosrdnými jeden voči druhému, vidiac biedu druhého.“ V závere bohoslužby  brat Richard ako celebrant pripomenul, prečo si rehoľa každoročne so spolupracovníkmi pripomína  úsilie  zakladateľa rehole zachraňovať ľudí. „On každému jednému z nás hovorí: Majte súcit jeden s druhým. Nie tak, ako nás učí svet. Ten nás učí byť individualita, egoista, byť sám sebou, sám seba nadnášať v zmysle: ja som ten najlepší, najdokonalejší! Ale sv. Ján z Boha pripomína: buďme všetci  ľudia, ktorí patríme do jednej rodiny.“

 

Postrehy zo stretnutia

A ako vnímal návštevu študentov z Rakúska riaditeľa Domova sv. Jána z Boha Sven Šovčík? Uviedol:  „Je úžasné, že bratia vo Viedni prevádzkujú Strednú zdravotnícku školu, ktorá vychováva odborný personál pre ich nemocnice, také niečo by som si  prial aj u nás na Slovensku. Je tiež  úžasné, že mladí ľudia z Rakúska prejavili záujem prísť pozrieť sa na Slovensko, ako si tu robíme svoju prácu. Je to aj dobrý podnet, ako si vzájomne vymeniť informácie.“ S. Šovčík ukázal  hosťom zo zahraničia celé zariadenie Domova, služby, ktoré ponúkajú. Na otázku, čo pre neho znamená sv. Ján z Boha, uviedol: „Tento svätec je inšpiratívny aj pre tento svet, i keď kulisy sa oproti 15. storočiu veľmi zmenili, princíp zostáva stále rovnaký : aj v 21. storočí je na ulici veľmi veľa chudobných, nešťastných a chorých ľudí, ktorí si sami nevedia pomôcť a potrebujú našu pomoc.“

Prior bratislavského konventu brat Richard Jombík OH na margo návštevy z Rakúska povedal: „Je to súčasť našej spolupráce, pretože sme súčasťou Rakúskej provincie. Študenti sa tak môžu prísť pozrieť, ako fungujú domy a zariadenia milosrdných bratov aj mimo materského domu v Rakúsku.

Bratislava je blízko Viedne.“ Na otázku, aké sú jeho postrehy z rozhovorov so študentmi povedal: „Myslím, že takáto návšteva im dáva podnety na premýšľanie, pretože oni sa v budúcnosti môžu stať buď spolupracovníkmi našich zariadení po ukončení školy alebo sa z nich môžu stať (z mužov) aj rehoľníci, ak ich zaujme táto práca.“ Na margo viedenskej školy poznamenal: „Je taká istá ako každá cirkevná škola, len je zameraná na školu hospitality sv. Jána z Boha. To,čo robil sv. Ján z Boha, pedagógovia a vedenie školy  vkladá do tých žiakov, keďže aj oni  absolvovali túto školu hospitality.  Bol by som rád, keby si študenti odniesli rôzne pohľady na zdravotníctvo, na ľudí, pretože ako pripomína aj Sv. Otec František, svet sa neskladá len z malých regiónov a  národností, ale  sme súčasťou veľkého sveta , ktorý stvoril Boh.“

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/