Donnerstag 21. März 2019

Milosrdní bratia pozývajú na pravidelnú pobožnosť krížovej cesty

  

„Pôstna púšť nám pomáha povedať nie „svetáctvu“, „bôžikom“, pomáha nám robiť odvážne rozhodnutia v súlade s evanjeliom a posilňovať vzájomnú solidaritu s bratmi.“

                                                                                                          pápež František

 

Rehoľa milosrdných bratov každoročne prežíva pôstne obdobie aj cez modlitbu krížovej cesty so svojimi spolupracovníkmi z Univerzitnej nemocnice s poliklinikou – milosrdných bratov v Bratislave. Pobožnosť vedie kňaz, prior bratislavského konventu milosrdných bratov Richard Jombík OH alebo páter Pius Majerovič OP.

Preto  milosrdní bratia opäť aj tento rok pozývajú všetkých záujemcov: prežite spolu s nami modlitbu a pobožnosť krížovej cesty každý piatok o 13.30 hodine v Kostole Návštevy Panny Márie na Nám. SNP v Bratislave. Je to príležitosť prežiť intenzívnejšie čas s trpiacim Pánom, ponárať sa hlbšie do jeho spásonosnej obety a pripraviť sa v duchu pokánia na Pánovo zmŕtvychvstanie.

Piatkovú pobožnosť krížovej cesty sprevádzajú modlitbami a spevom aj sestry z Kongregácie sestier Božského Vyskupiteľa, ktoré slúžia v nemocnici chorým.

 

Andrea Eliášová, foto: archív

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
https://www.milosrdni.eu/