Sunday 31. May 2020

Zo slávnosti Dňa chorých s biskupom Mons. J. Haľkom u milosrdných bratov

„Uvedomujem si, že ten najhlbší, najľudskejší dotyk sa odohráva práve v nemocniciach, lebo tam prichádza ubolený, trpiaci, mnohokrát vlastnou diagnózou šokovaný človek a hľadá pomoc u tých, ktorí sú nato odborne aj ľudsky pripravení. Ak by som mal dať hlas, kto je najväčší Slovák, tak hlasujem, že najväčší Slovák, Slovenka je lekár, zdravotná sestra, sanitár, menežér, ktorý chce pomôcť trpiacemu človeku,“  uviedol vo svojej homílii bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý viedol slávnostnú bohoslužbu pre chorých pri príležitosti Svetového dňa chorých a liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej.

Biskup Haľko pri oltári u milosrdných bratov
Biskup Mons. Jozef Haľko počas homílie
Na záver poďakoval biskupovi J. Haľkovi prior brat Richard OH
Občerstvenie po sv.omši dobre padlo
Pohľad na prítomných veriacich
Pri bohoslužbe nechýbali ani brat Richard OH, páter Peter Tomša OFMCap, páter Ondrej Tkáč OFM capa páter Pius Majerovič OP
Priestor na rozhovory v refektári po sv. omši
Riaditeľ nemocnice JUDr. M. Tinák pri čítaní Božieho Slova
Sestra Katarína Krištofová, námestníčka Helga Mareková, námestník nemocnice MUDr. Frantiošek Špaček a námestníčka Jarmila Sandtnerová
Veriaci počas bohoslužby
Záber z agapé
 

 Stalo sa tak 11. februára 2019 v našom bratislavskom kostole Návštevy Panny Márie – milosrdných bratov.  Sv. omša za chorých bola aj vyjadrením vďaky  všetkým lekárom, ošetrovateľom, zdravotníkom, ľuďom, ktorí sa aj v domácnostiach venujú trpiacim,  chorým a preukazujú im obetavú lásku. Bohoslužbu mali možnosť sledovať vo svojich izbách aj pacienti hospitalizovaní v nemocnici milosrdných bratov, technicky prepojenej s kostolom. Spolu s hlavným celebrantom - bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom koncelebrovali sv. omšu brat Richard Jombík OH z komunity milosrdných bratov a rektor kostola Návštevy Panny Márie v Bratislave a ďalší kňazi slúžiaci v rámci Bratislavskej arcidiecézy ako nemocniční duchovní: kapucín Peter Tomša, jeho spolubrat z rehole kapucínov Ondrej Tkáč, ako aj dominikán - páter Pius Majerovič OP a  otec Jozef Kožuch, ktorý je kňazom  Bratislavskej arcidiecéznej charity. Biskup Mons. Jozef Haľko sa v homílii zameral na príklad františkánskej rehoľnej sestry Bernadette Moriauovej, ktorá  mala vážne postihnutie miechy, v dôsledku ktorého ochrnula. Do Lúrd putovala už  ako ochrnutá pri príležitosti 150. výročia zjavenia Panny Márie na tomto mieste (v r. 2008) a na tomto mieste bola zázračne uzdravená.  Biskup Jacques Benoit-Gonnin z Beauvaiskej diecézy vyhlásil jej uzdravenie po skúmaní  za  zázrak, 70. nevysvetliteľné uzdravenie v poradí, uznané Cirkvou i lekármi.  Biskup Jozef Haľko pripomenul slová tejto rehoľnej sestry, ktorá o sebe povedala, že  sa v Lurdoch nemodlila za svoje fyzické uzdravenie, ale duchovné - za obrátenie srdca a silu, aby aj v chorobe vytrvala na svojej ceste. Dnes po svojom uzdravení  slúži chorým. Citoval jej slová, ako silne prežívala požehnanie chorých Najsvätejšou sviatosťou oltárnou počas púte v Lurdoch. „Naozaj som cítila prítomnosť Ježiša. Bolo presne 17.45 hod., keď som v tele pocítila zvláštne teplo.“ Biskup Jozef Haľko v homílii ďalej pokračoval:

„ Biskup, ktorý je kompetentný v týchto veciach v Lurdoch opisuje tiež tú situáciu: Zrazu počula hlas, ktorý hovoril: Odlož všetky svoje zdravotné pomôcky. A ona odložila korzet, opory nôh, chodidiel, vypla neurostimulátor, dala nabok morfium a všetky lieky a zistila, že už nie je ochrnutá. Jej sestry, ktoré ju poznali ako ochrnutú na vozíčku, zrazu videli, že chodí, že sa stal zázrak. Prečítam vám záverečné svedectvo tejto uzdravenej sestry, ktoré je veľmi silné: „Môj život, ktorý som žila ako chorá a ochrnutá, bol tiež plodný. Možno dokonca plodnejší, ako život, ktorý žijem dnes. Keď má chorý človek príležitosť obetovať Kristovi niečo z vlastného utrpenia, ide predsa o život podľa kresťanských meradiel. Ale teraz, keď sa mi dostalo tejto milosti, milosti uzdravenia, mám naozaj chuť odovzdávať druhým Božiu lásku  a materinskú starostlivosť Panny Márie. Nikoho ale nechcem presviedčať násilím. Často si spomínam na Bernadetu z Lúrd, ktorá raz povedala, že chce vydávať svedectvo a nie niekoho bezpodmienečne presviedčať. Teraz sa starám o chorých, čo je pre mňa cesta, sprevádzanie. Lurdy sú totiž výnimočným priestorom  bratstva. Choroba sa dnes v našom svete skôr skrýva, ale v Lurdoch je možné vidieť ľudí, ktorí majú rozličné neduhy. Preto mi leží na srdci, aby som so svojimi chorými bratmi a sestrami prežívala takéto bratstvo.“    Na záver sv. omše požehnal biskup Mons. Jozef Haľko prítomných relikviou novej blahoslavenej – Matky Alfonzy Márie Eppingerovej, zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa a Najsvätejšieho Spasiteľa. Bola blahorečená 7. septembra 2018 vo francúzskom Štrasburgu. Známy je jej výrok: „„Nikdy nič neodmietnite chorým, lebo čo im odmietnete, odmietnete Spasiteľovi.“  Sestry Kongregácie Božského Vykupiteľa slúžia v nemocnici milosrdných bratov a ich charizma je podobná charizme milosrdných bratov, ktorých zakladateľom je sv. Ján z Boha. Ten svojim nasledovníkom zanechal v testamente odkaz: „ Chcem, aby všetci chorí vedeli, že si ich nesiem v srdci, či už sú v nemocnici, doma alebo bez povšimnutia okoloidúcich ležia niekde na ulici...Oni sú jediným dedičstvom, ktoré vám zanechávam.“  Po sv. omši sa veriaci stretli pri vzájomnom zdieľaní na agapé v refektári nemocnice milosrdných bratov.  Brat Richard Jombík OH, prior bratislavskej komunity milosrdných bratov  vyzdvihol príklad Bernardety Soubirusovej, ktorá sama trpela a obetovala svoje utrpenie za chorých. „Utrpenie, choroby sú súčasťou nášho života. Ľudia často vyhľadávajú len radosti, ale realita života je práve v  utrpení. Každé znášanie ťažkostí za druhých ľudí prináša radosť, pretože nás dvíha ku večnosti. Svätá Gemma Galgani radšej nechcela byť uzdravená, lebo by nemohla trpieť za duše,“ dodal na záver podujatia brat Richard OH. Svetový deň chorých si Cirkev pripomenula už 27- krát. Ustanovil ho pápež Ján Pavol II. v r.1992 a spája sa s liturgickou spomienkou Panny Márie Lurdskej. Pápeži k nemu každoročne vydávajú osobitné posolstvo.

Prinášame Vám fotogalériu z podujatia, aj audio záznam homílie O. biskupa Jozefa Haľka, jeho privítanie veriacich na sv. omši, ako aj rozhovor s ním o jeho vzťahu k chorým, ďalej rozhovor s bratom Richardom Jombíkom, priorom bratislavského konventu milosrdných bratov, aj sestrou Katarínou Krištofovou – postulátorkou procesu blahoslavenej Matky Alfonzy Márie Eppingerovej.

 

uvod sv omse-privitanie otca biskupa Halka:

brat Richard OH 

Homilia Otca biskupa Jozefa Halka

rozhovor s Otcom biskupom Halkom 

Sestra Katarina Kristofova 

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/