Sunday 31. May 2020

Za Ing. Alexandrom Marčákom

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som vás  informoval  o smutnej udalosti:  dňa 4. 2. 2019 zomrel pán Ing. Alexander Marčák – človek, ktorý svojou prácou a osobným nasadením patril do spoločenstva ľudí, ktorí sa podieľajú na charizme milosrdných bratov a pracujú v našej nemocnici.

V minulosti  vykonával stavebný dozor pri výstavbe našej nemocnice a ako dodávateľ stavebných prác sa podieľal na nadstavbe a prístavbe našej nemocnice.

S úctou si spomíname na jeho prácu a priateľstvo.

Posledná rozlúčka s ním sa uskutočnila 5.2. 2019

Odpočinutie večné daj mu Pane.

 

JUDr. Michal Tinák OH

generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov

 

Ing. A. Marčák s priateľmi, s ktorými sa poznal ešte z mladosti z Blumentálskej farnosti v Bratislave
Priatelia i spolupracovníci- Ing. A.Marčák a JUDr. Michal Tinák, riaditeľ UNsP milosrdných bratov
 

Na snímke: Ing. A. Marčák medzi priateľmi z Blumentálskej farnosti

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/