Saturday 21. September 2019

Vedenie nemocnice, rehole a lekári o r. 2018 a prioritách pre r. 2019 – reportáž aj v Rádiu Lumen

Ako sa už stalo dobrou tradíciou, nový rok 2019 „otvorilo“ vedenie rehole milosrdných bratov a nemocnice spolu so spolupracovníkmi slávnostným stretnutím v refektári (7.1.), malým prípitkom a príhovormi riaditeľa JUDr. Michala Tináka, ako aj  kňazským požehnaním brata Richarda.

  

Pri tej príležitosti riaditeľ nemocnice poďakoval všetkým za obetavú doterajšiu službu. Načrtol niektoré nové výzvy, ktoré čakajú nemocnicu v tomto roku. Upozornil, že rok 2019 „nás kladie do pozície prípravy stratifikácie nemocníc, aj keď z istého hľadiska prospektívny rozpočet nám dáva nie také tvrdé hrany a bariéry. Máme pred sebou veľa úloh, nákladové položky, s ktorými sme sa predtým nestretli, nielen úpravy platov, ale  trebárs aj doplnok k príspevku na dovolenku  pre pracovníkov, ktorý znamená približne 115 000 eur  nákladovej položky, prípadne ďalší plat na konci roka. Na to všetko treba zarobiť. Nemocnica nie je dostihový kôň, nemôžeme ju hnať, aby sme rýchlejšie došli do cieľa, lebo všetko potrebuje čas, tak ako dieťa potrebuje deväť mesiacov, tak aj diagnóza a nám zverený pacient potrebuje čas, preto, aby odišiel zdravý. Sme pripravení, zodpovední, ale samozrejme, nevidíme celú cestu pred nami.“

Brat Richard OH vyjadril túžbu postupne dobudovať duchovnú službu.  Lebo ako uviedol, nejde o záležitosť jedného roka a jej súčasný stav stále  považuje  iba za „začaté dielo.“ Námestník riaditeľa nemocnice pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. František Špaček nechýbal na podujatí napriek zdravotnej indispozícii spôsobenej vážnejším úrazom. Minulý rok zhodnotil slovami: „Bol to rok plný zmien. Na konci roku som povedal: Vďaka Ti Bože za všetko v tomto roku a vďaka Ti zato, že už skončil. Pracovne nás sprevádzala hlavne elektronizácia zdravotníctva, problémy s tým spojené. Myslím si, že sme to zvládli veľmi dobre, nemocničný systém bol nato pripravený. Čakali sme, že zmeny sa budú zavádzať postupne, ide to pomaly, ale zdá sa, že tým správnym smerom. V nemocnici stále máme veľmi kvalitných lekárov, ktorí odvádzajú svoju prácu na vysokej profesionálnej úrovni. Darilo sa nám aj obnovovať technický park a rozširovať ho (čo sa týka prístrojov a rozširovania ambulancií). Niektoré vízie si potiahneme do ďalšieho roka, čo sa týka rozširovania našej nemocnice. To máme ako víziu pre tento rok.“

Obsiahlejšie vyjadrenia vedenia nemocnice a rehole (hodnotenia uplynulého roku 2018) zazneli aj v príspevku katolíckeho Rádia Lumen (29.1), môžete si ich vypočuť spolu s vyjadrením lekárov MUDr. Kláry Solárikovej a MUDr. Vladimíra Václava tu (audio):

 

Stretnutie v refektári dokumentujú naše fotografie.

JUDr. Michal Tinák - riaditeľ nemocnice pri príhovore.
Námestník MUDr. František Špaček prišiel napriek hendikepu - barlám. Zachytený pri rozhovore.
Riaditeľ našej nemocnice počas príhovoru, okolo neho členovia vedenia nemocnice.
Zaplnený refektár.

Andrea Eliášová, fotografie a videozáznam: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/