Monday 17. June 2019

Misie v Afrike sme podporili koncertom SKLO a sumou 400 eur – všimol si to aj rozhlas

Nový rok 2019 sme otvorili v reholi milosrdných bratov benefičným koncertom vokálnej skupiny SKLO, ktorá podporila misie Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha už niekoľkokrát.

Dámy zo SKLA pred koncertom.
Koncert moderoval p. Viliam Solčány - v strede, člen skupiny.
Pán Ivan Schreiner na skúške pred koncertom.
Prítomní počúvali so záujmom.
Skupinu Sklo tvorí šesť členov.
Začiatok koncertu
Koncert moderoval p. Viliam Solčány - v strede, člen skupiny.
A takto vyzerá príprava pred vystúpením na javisko.

Tento rok sa tak stalo 6. januára a výťažok z dobrovoľných peňažných milodarov poputoval na rehabilitačnú ambulanciu a ozonoterapiu v novej nemocnici  v oblasti Akassato.  O podujatí zaznel krátky príspevok v Rádiu Lumen, ale aj 45 minútová relácia vo verejnoprávnom rozhlase na stanici Rádio Regina, ktorú si môžete prepočuť tu (audio):

 

V rámci benefičného koncertu prispeli dobrodinci sumou 400 eur pre potreby misií milosrdných bratov v Afrike. Atmosféru koncertu prinášame aj v pripojenej fotogalérii a na krátkych videozáznamoch, ktoré dokumentujú časť koncertu priamo v chráme Návštevy Panny Márie v kostole milosrdných bratov v Bratislave. Skupine SKLO poďakoval za ich podporu prior bratislavskej komunity bratov brat Richard Jombík, ktorý sám má vzťah k umeniu.

Ďakujeme členom skupiny SKLO (menovite: Slácka Horváthová, Eva Gregorová, Ivan Schreiner, Peter Koma, Viliam Solčány, Radovan Tomeš) za ich umelecko-duchovný dar, ktorý mali možnosť počúvať aj pacienti hospitalizovaní na lôžkach v nemocnici, keďže kostol je technicky a zvukovo prepojený s nemocnicou. Skupina SKLO účinkuje na slovenskej hudobnej scéne od polovice 80-tych rokov a bola prvou vokálnou skupinou u nás. Vo svojom repertoári majú najmä vianočné piesne, koledy, madrigaly, renesančné skladby, černošské spirituály, ľudové piesne, duchovné piesne.

 

 

Andrea Eliášová

 

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/