Thursday 18. July 2019

Milosrdní bratia spojili svet zdravia, bolesti a umenia

Letné benefičné koncerty otvorili Rajskú záhradu milosrdných bratov širšej verejnosti a priniesli  2750 eur na opravu organu 

Úvodné príhovory organizátorov pri otvorení projektu
Jana Lieskovská so skupinou počas koncertu
Lukáš Kunst pri ďakovaní sopranistkámna záver koncertu
Organisti počas podujatia, ktoré spestril dážď
Pohľad na časť publika - v čase konania koncertu vo vstupnej hale
Pohľad na pripravené večerné pódium a publikum
Príhovory riaditeľa nemocnice i priora konventu počas jedného z koncerzov
Príprava jedného z kncertov -po daždi
Publikum pred začiatkom prvého z koncertov
Rajská záhrada v areáli nemocnice a kláštora
Sopranistky počas záverečného prídavku
Speváčka Jana Lieskovksá počas vystúpenia
Štvrtý záverečný koncert dirigoval Lukáš Kunst
 

V Rajskej záhrade nemocnice milosrdných bratov v Bratislave  počas tohto leta odštartoval nový projekt letných koncertov v záhrade. S projektom prišiel organista Lukáš Kunst a vedenie rehole milosrdných bratov i nemocnice, to uvítali. Projekt mal podobu benefične zameraných podujatí. Autor myšlienky Lukáš Kunst k tomu uviedol: „Ide nám  o vyzbieranie finančnej čiastky na celkovú rekonštrukciu organu v Kostole Navštívenia Panny Márie v Bratislave, ktorý spravuje rehoľa milosrdných bratov a   v súčasnosti  je v havarijnom stave. Vlhkosť vzduchu  totiž pôsobí na opotrebované časti organu. Vďaka oprave  povznesie nielen  liturgické  úkony, čo je jeho hlavným poslaním, ale Bratislava získa ďalší  „kráľovský nástroj“ využiteľný na koncertné účely.“ Prior bratislavského konventu milosrdných bratov Richard Jombík OH cyklus podujatí uviedol slovami: „ Nemocnica milosrdných bratov ponúka priestor pre človeka, ktorý hľadá pomoc. Do sveta zdravia a domu chorých patrí hudba. Jeden poľský básnik píše: Umenie povznáša dušu, duša naplnená krásou sa motivuje k práci a práca vedie človeka k večnému životu, k Bohu.“ Riaditeľ spomínanej nemocnice JUDr. Michal Tinák ho doplnil:  „ Je to nový prvok, ktorý máme v prevádzke rehole i nemocnice. A má aj inú dimenziu, než získanie  prostriedkov na obnovu organu. Tak, ako milosrdní bratia od roku 1672, poskytujú na tomto mieste zdravotnú starostlivosť, starostlivosť o duše, majú v poslaní aj starostlivosť o krásu, ducha  tých, ktorí sú im zverení. Treba si uvedomiť, že keď je človek chorý, je veľmi citlivý nato,  o čo všetko prišiel. A obyčajne s veľkou radosťou a úctou prijíma krásy, ktoré mu poskytne umenie a hudba. Ako veľmi dôležitý prvok tu vnímam aj to, že pacienti nájdu pookriatie a radosť v duši pri takýchto koncertoch,“ dodal riaditeľ našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave JUDr. Michal Tinák.

Šansóny, organ i operné árie pritiahli divákov

Letné koncerty otvorilo vystúpenie herečky,  speváčky, členky súboru Divadla Nová scéna  v Bratislave Jany Lieskovskej, stalo sa tak dňa 13.7.2018. Verejnosti  ponúkla večer plný  šansónov a známych  šansónových evergreenov s piesňami Marty Kubišovej, Hany Hegerovej a Márie Rottrovej. Príjemné letné počasie zaplnilo letnú záhradu divákmi a otvorené okná na nemocnici prezrádzali, že osoh z toho mali aj pacienti či im slúžiaci zdravotníci, ktorí mohli počúvať zmes týchto melódií, aj keď priamo nemohli byť prítomní pred pódiom. Jana Lieskovská netajila, že keď sa k nej dostala výzva zaspievať v takomto špecifickom prostredí, nemala dôvod odmietnuť. Prezradila: „Mám pocit, že tu bola tak nakumulovaná čistá, krásna energia, že to bol veľký zážitok. Veľmi sa teším, že sú ľudia, ktorí prichádzajú s takýmito nápadmi, ako je tento, že im to n nie je jedno Bola som si obzrieť aj kostolný organ, milujem organovú hudbu, obdivujem ľudí, ktorí vedia hrať na organe a keď ma Lukáš Kunst oslovil do projektu, nezaváhala som.“

Cyklus letných koncertov pokračoval 27.7.2018 podujatím nazvaným Opera v záhrade. Musel sa však konať výnimočne vo vstupnej hale nemocnice (pre iné, hlučnejšie podujatie, ktoré bolo avízované  na Námestí SNP v danom čase ), avšak organizátori podujatia pripravili aj tentoraz prítomným originálny  zážitok. Koncert otvoril riaditeľ nemocnice milosrdných bratov JUDr. Michal Tinák slovami: „Vážení prítomní, dovoľte, aby som Vás privítal v nemocničnej izbe. Zrejme sa Vám to ešte nikdy nestalo, aby ste prišli na koncert do nemocničnej izby. Ale skutočne sa nachádzame v priestore, kde milosrdní bratia v r.1672 už mali prvú sálu, bolo tu 72 pacientov a za mnou stál oltár. Dnes sa spolu stretávame pri podpore ich diela, benefičný koncert má podporovať dielo rehole, krásu umenia, zároveň aj zápas o zdravie. Želám vám umelecký, kultúrny a duchovný zážitok.“ Medzi prítomnými nechýbal ani prezident Maltézskeho rádu SR JUDr. Július Brichta a riaditeľ Arcibiskupského úradu v Bratislave Mons. Tibor Hajdu, ktorých dlhoročný šéf nemocnice osobitne privítal. O hodnotný večer nabitý opernými áriami sa postarali sopranistky Barbora Dvorská, Eva Dovcová a Nikola Ujházyová, s klaviristkou Andreou Bálešovou, ktorá ich vystúpenia bravúrne sprevádzala. Divákom ponúkli náročný repertoár skladieb od skladateľov Huga Wolffa, Jaroslava Křičku, Clauda Debussyho, Gaetana Donizettiho, Antonia Vivaldiho, Dezidera Kardoša, Franza Lehára, Giacoma Pucciniho, Antonína Dvořáka, Emmericha Kálmána. Spomínané sopranistky pritom ešte študujú operný spev na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, prítomní sa však zhodli, že odviedli  vysoko profesionálny výkon, a to aj za špecifických podmienok, keďže klíma v hale nemocnice „dala zabrať“. Na margo vystúpenia napríklad sopranistka Nikola Ujházyová ocenila výbornú atmosféru. „Vedeli sme o zmene prostredia, bolo to náročnejšie, než sme rátali, ale som rada, že sme to obstojne zvládli.“ Eva Dovcová pripojila: „Spolupráca so všetkými bola super.“ Barbora Dvorská doplnila: „Bolo to náročné, lebo človek si na každú pieseň musí takpovediac rozložiť sily, aj mentálne sa dobre pripraviť, ale už máme za sebou isté skúsenosti.“

Ani dážď neprerušil koncert                          

Tretiemu podujatiu z cyklu letných večerných koncertov dominovala téma Organ v záhrade a predstavila verejnosti dvoch organistov: Istvána Nagya a Richarda Vörösa. Títo umelci priniesli do záhrady  tvorbu Domenica Zipoliho, Johana Sebastiana Bacha, Jana Křtitela Kuchařa, Jana Zwarta i Alexandra Guilmanta. Kým polovica koncertu sa konala za horúceho letného  počasia vo večernej záhrade, po náhlej zmene počasia sprevádzanej dažďom sa diváci stiahli do  chodby v blízkosti refektára, odkiaľ vnímali podujatie až do konca. Za zmienku stojí, že nikomu sa nechcelo napriek zmene klímy predčasne odísť. Organisti, „ukrytí“ s digitálnym nástrojom z Nemecka pod pripraveným altánkom „vytrvali“ pri svojom umení až do konca a nič neubrali z plánovaného programu, čo diváci odmenili potleskom.  Richard Vörös,  ktorý pôsobí vo farnosti sv. Mikuláša v Senci a zároveň vo farnosti sv. Petra a Pavla v Eliášovciach každoročne organizuje aj kurzy liturgickej hudby, stretnutia chrámových hudobníkov. Jeho kolega István Nagy  pracuje zas ako pedagóg na Základnej umeleckej škole v Kolárove, kde vyučuje hru na klavíri, hudobnú teóriu a pracuje aj ako korepetítor. Okrem toho hrá na organe vo farskom kostole Panny Márie Nanebovzatej v Kolárove. Richard Vörös nám v rozhovore prezradil: „Pozvanie k tomuto podujatiu ma prekvapilo. Lukáš Kunst bol môj totiž spolužiak a po dlhšej dobe,  odkedy sme sa nevideli,  ma prizval do projektu a rád som to prijal.“ Na otázku, ktoré skladby má najradšej, povedal, že  „alfou a omegou každého organistu je Bach,“ ale má rád, ako poznamenal, aj starú hudbu.  Na margo špecifických podmienok koncertu uviedol: „Sme zvyknutí na hudbu v chrámoch, ale je to milý nápad, ako pritiahnuť k organu aj tých, ktorí do kostola možno nechodia. Nevýhodou je to, že ide o digitálny organ, čiže zážitok nemôže byť úplne plnohodnotný v porovnaní s klasickým organom.“ Na otázku, čo si sľubuje samotný organista od podujatia, upresnil: „ Zámerom je podporiť opravu píšťalového organu, dúfam, že týmto spôsobom tiež pomôžem tejto myšlienke.“ Organistu  prišli na podujatie podporiť aj blízki príbuzní. „Som veľmi spokojná a som naňho veľmi hrdá,“ prezradila po koncerte mamička R. Vörösa. „Bolo to veľmi krásne,“ tlmočila svoje pocity aj jeho  babička, pani Klára Tomanová. Podobné pocity opísali aj jeho sestra a snúbenica. Autor myšlienky koncertov v Rajskej záhrade Lukáš Kunst vyjadril spokojnosť s doterajším priebehom koncertov, všetky nielen otváral, ale aj pozorne sledoval.

Vyvrcholenie koncertov

Cyklus letných benefičných koncertov, na ktorých sa spolupodieľalo aj Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, ako jeden z partnerov,  vyvrcholil v Rajskej záhrade milosrdných bratov v Bratislave 24. augusta 2018 vystúpením ženského komorného zboru Les Sirénes. Ten ponúkol sakrálnu i svetskú tvorbu francúzskych skladateľov Faurého, Delivesa a Poulanca pod taktovkou zbormajstra Lukáša Kunsta a za klavírneho sprievodu Istvána Nagya a Róberta Pechanca. Zazneli napr. aj  známe sakrálne skladby Pie Jesu, Ave verum, či Tantum ergo. Ako sólistky zboru vystúpili Dominika Hanko, Nikola Illéšová, Veronika Gregušová a Eva Kováčová. Novovzniknuté zborové teleso uzrelo svetlo sveta iba v júni tohto roku a jeho členkami sú prevažne absolventky a študentky stredných škôl. Víziou telesa je interpretácia sakrálnej a svetskej tvorby v čisto ženskom prevedení.

Rehoľa i nemocnica milosrdných bratov plánujú v hudobných podujatiach na ich pôde pokračovať. Črtá sa možnosť festivalu duchovnej hudby, ktorý by mal nadviazať na letné koncerty, pretože podľa slov priora bratislavského konventu milosrdných bratov Richarda Jombíka OH: „Táto záhrada je barokový komplex, ktorý sa otvoril umeniu Starého mesta Bratislavy, je to šanca, aby ľudia poznali aj toto miesto ako  oázu  umenia, pokoja vo vnútri nemocnice milosrdných bratov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne i pasívne zúčastnili na diele opravy organu v kostole milosrdných bratov. Viem, že je pred nami ešte dlhá cesta, pokiaľ bude opravený tento kráľovský, liturgický nástroj, na ktorom sa bude hrať na slávu nebeského Otca a pre radosť ľudí, návštevníkov kostola.“ Podľa informácií organistu a spoluorganizátora koncertov Lukáša Kunsta sa z koncertov dosiaľ vyzbieralo na obnovu organu spolu 2750 eur. Na letné koncerty finančne prispela aj Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, partnermi projektu boli  okrem Bratislavského kultúrneho a informačného strediska aj spoločnosti Muziker, Lobkowicz, Creative Urban Event.

Z podujatí prinášame fotogalériu i krátke audio záznamy (ukážky z niektorých koncertov, rozhovor s priorom rehole, rozhovor s jedným z organistov- R. Vörösom a jeho príbuznými).

Brat Richard  OH-prior

Pprídavok po koncerte sopranistiek a potlesk

Rozhovor s organistom R. Vörösom

Rozhovory s pribuznymi organistu R. Vörösa

Ukážka z druheho koncertu

Ukážka z koncertu -organ

 

Andrea Eliášová, foto: autorka, René Miko a Ľuboš Ferjenčík

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/