Monday 17. June 2019

Riaditeľ nemocnice JUDr. Michal Tinák o stretnutí v Ríme

Riaditeľ našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave JUDr. Michal Tinák, spolu s priorom bratislavskej komunity milosrdných bratov - bratom Richardom Jombíkom OH navštívili Rím. V minulých dňoch sa tam konalo stretnutie riaditeľov diel milosrdných bratov z Česka a Slovenska.

Spoločná fotografia z večného mesta.

Delegáciu viedol brat  Martin Macek OH, ktorý je provinčným delagátom rehole pre Českú republiku i Slovensko. A čo všetko na stretnutí vo „večnom meste“ zaznelo? Podľa slov JUDr. M. Tináka v družnej atmosfére spoločných rozhovorov sa venovali témam života, otázkam, ktoré súvisia s riadením jednotlivých diel milosrdných bratov i odovzdávaním charizmy rehole spolupracovníkom a ľuďom, o ktorých sa starajú.  „Vytvorili sme komunitu, ktorá  navzájom stmeľovala obe provinčné delegatúry – českú i slovenskú a to bola aj nosná idea stretnutia: nájsť si k sebe cestu, vymeniť si skúsenosti. Mnohé poznatky, ktoré sme mali z rôznych krízových a nie obvyklých situácií sme dokázali spolu analyzovať. Bolo to veľmi príjemné, priateľské, spoločenské stretnutie. Mohli sme vidieť aj katakomby, Svätopeterskú baziliku, brat Richard tam koncelebroval sv. omšu. Venovali sme pozornosť skúsenostiam, ktoré majú rehoľní  bratia zo svojich nemocníc  a to aj v Taliansku. Priamo v Ríme a na Tiberskom ostrove  majú totiž veľkú nemocnicu s dlhou históriou. Mali sme možnosť nielen spoznávať jej prevádzku, ale aj bratov, ktorí sú tam, nehovoriac o  spoznávaní  historických hodnôt, ktorých je Rím plný,“ prezradil účastník stretnutia JUDr. Michal Tinák. Českí zástupcovia rehole milosrdných bratov sa podelili tiež o svoje skúsenosti, keďže majú odlišný spôsob financovania v porovnaní so Slovenskom. Svoje poznatky z praxe odovzdala aj riaditeľka Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí Monika Ondrišová. Uvedené zariadenie má totiž zverených mnohých hendikepovaných obyvateľov až doživotne. Na stretnutí nechýbal ani nový riaditeľ Domova sv. Jána z Boha v Bratislave Sven Šovčík. „V nemocniciach riešime akútne stavy záchrany života. Keď sa pacientovi neodovzdá potrebná zdravotná starostlivosť,  je priamo v ohrození života.  Zaznelo veľa rozdielov, ale aj veľa spoločného. Napokon, tie vedomosti a skúsenosti, ktoré sme spolu preberali, majú určite  význam a v mnohých životných situáciách sa k nim budeme vracať,“  doplnil JUDr. M. Tinák. Delegáciu zo Slovenska a Čiech prijal aj súčasný generálny predstavený Jesus Etayo Arrondo a  tiež generálny radca  rehole Rudolf Knopp. „Bolo to stretnutie v rodinnom kruhu. Stretnutie tých,ktorí stoja v šíku milosrdných bratov. Ich záujem o Slovensko a Českú republiku  je kontinuálny a nepretržitý a  informácie mali nielen o ekonomike, ale aj  o živote rehole. Odkazom stretnutia je myšlienka, že  starostlivosť o dušu a telo musí byť kontinuálna. Keď je spoločná a vzájomná, výsledky sú predsa len efektívnejšie. Skúsenosti a vedomosti si v každom prípade riaditelia nesú so sebou ďalej. Napokon, pod vedením brata Martina Maceka OH  mávame intenzívne stretnutia a toto  rímske stretnutie bolo skôr prehĺbením vedomostí, ktoré sme navzájom o sebe mali. Lebo história v Európe je jednotná, tú poznáme a z nej čerpáme, ale chceme spájať aj našu budúcnosť diel milosrdných bratov,“ uzavrel riaditeľ našej bratislavskej nemocnice milosrdných bratov JUDr. Michal Tinák.

Andrea Eliášová, foto: archív správy rehole

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/