Friday 23. February 2024

„Haydnov dar“ milosrdným bratom zaznel v ich bratislavskom kostole

Kto v dňoch  10. a 11. novembra zavítal do bratislavského kostola milosrdných bratov,  zažil  prehliadku súborov interpretujúcich duchovnú hudbu. Jeho dramaturgiu pripravil organista Lukáš Kunst.

predtým, než súbor vystúpi pred publikom...
zbor Auris Brunensi
 

Aj vzhľadom na sté výročie vzniku Československa v kalendári sa predstavili súbory z Českej a Slovenskej republiky. Dobrovoľné vstupné poslúžilo na opravu organu v kostole Navštívenia Panny Márie – milosrdných bratov v Bratislave, pretože ten sa podľa slov  Lukáša Kunsta, nachádza v havarijnom stave. Ako prezradil: „Organ bol postavený koncom 16. storočia neznámym organárom. V 18. storočí ho firma Rieger za účelom „modernizácie“  prestavala. Posledné úpravy sa konali v šesťdesiatych rokoch 20. storočia Skriňa sa zachovala, avšak  interiér organu je dispozične zmenený.  U tohto typu organu sa dosť často vyskytujú poruchy. V súčasnosti funguje na 30 percent. Vlhkosť vzduchu  pôsobí na opotrebované časti organu.“  

Do programu festivalu zaradili – v rámci koncertnej časti – vystúpenie súboru Kantiléna, zbor detí a mládeže pri Filharmónii Brno s programom renesančnej polyfónie, duchovného romantizmu a duchovnej hudby 20. storočia, ďalej Detský zbor Brno s programom chorálov a duchovnej hudby českého skladateľa Petra Ebena, zbor Les Sirénes a orchester (profesionálne teleso absolventov slovenských konzervatórií) s programom J. Haydna, študentov konzervatórií s programom sakrálnych árií a spoločnú prehliadku chrámových zborov z ČR a SR. V sobotu  10.11.  od 15. 00 hodiny sa v chráme milosrdných bratov predstavil detský rómsky zbor z Plaveckého Štvrtka - Radana, ďalej The Chamber Choir (so spirituálmi), Artanno a Les Sirenes, ženský komorný zbor. O 18. 00 hodine zaznel koncert pod názvom „Československá duchovní hudba“. Vystúpil Auris Brunensi z ČR. V ďalší deň   počas slávnostnej sv. omše zbor Les Sirénes pod vedením L. Kunsta prezentoval  J. Missa Brevis Sancti Joanis de Deo od skladateľa Josepha Haydna. Ako prezradil prítomným veriacim na sv. omši  hlavný celebrant, rektor kostola - brat Richard Jombík, táto Haydnova omša vznikla ako poďakovanie skladateľa milosrdným bratom počas jeho pobytu u bratov vo viedenskom kláštore. Brat Richard povedal, že liturgia obohatená týmto vystúpením je venovaná aj všetkým chudobným, zabudnutým, a tým, na ktorých sa zabúda v porovnaní s tými, ktorí sú stále na výslní, bohatí, umelci a politici (v zmysle evanjelia o chudobnej vdove, ktorej dar – dve posledné mince Pán Ježiš ocenil, pretože ona dala všetko v dôvere Bohu, že On sa o ňu a jej život postará. Kazateľ to uviedol ako príklad v protiklade s tými  bohatými,  ktorí dávajú len to, čo nepotrebujú.) Festival duchovnej hudby bol určený širokej verejnosti so záujmom o duchovnú hudbu, podľa slov  L. Kunsta by takýmito hudobnými podujatiami chcel prebudiť záujem o kvalitnú interpretáciu duchovnej hudby  priamo v centre Bratislavy. Na záver sv. omše rektor kostola poďakoval L. Kunstovi a súboru Les Sirénes za vystúpenie.

Pripájame aj audio ukážky a krátky video záznam z podujatia z kostola milosrdných bratov (formát mp3), môžete si vypočuť niektoré zo skladieb, ktoré zneli v chráme.

subor Auris Brunensi z Českej republiky:

Z nacviku suboru Auris Brunensi

Z úvodu Haydnovej omše

zo skúšky súboru Auris Brunensi

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/