Thursday 18. July 2019

Zachovávame tradíciu: spomienka, sv. omša a modlitby za zosnulých pacientov

V nemocnici milosrdných bratov sa už stalo tradíciou, že každoročne v mesiaci novembri si tu v rámci pamiatky zosnulých a dušičkovej oktávy spomínajú na všetkých pacientov, ktorí v nemocnici v danom roku zomreli.

Časť mien zosnukých predniesla námestníčka riaditeľa nemocnice p. Helga Mareková.
Evanjelium prečítal rektor kostola brat Richard Jombík OH.
Kostolníčka pri zapaľovaní sviec za zosnulých pacientov.
Modlitby v krypte kostola za duše v očistci.
Pohľad na zúčastnených veriacich,.
Pri sv.omši sa čítal menný zoznam zosnulých pacientov za uplynulý rok.
Stretnutie a rozhovory pri malom občerstvení po sv. omši.
V popredí riaditeľ nemocnice JUDr. Michal Tinák.
 

Tohtoročnú sv. omšu za zosnulých pacientov celebroval páter Pius Majerovič OP, ktorý slúži ako nemocničný duchovný. Na sv. omšu boli pozvaní aj príbuzní pacientov a zúčastnili sa jej aj spolupracovníci a spolupracovníčky  a nemocnice. Niektorí veriaci zašli po sv. omši aj do krypty milosrdných bratov na modlitbu za duše v očistci. V krypte je pochovaných niekoľko rehoľníkov. Na sv. omši nechýbal ani riaditeľ nemocnice JUDr. Michal Tinák s manželkou, ktorý pripomenul, že väčšia pomoc pre zomrelých pacientov, ako je sv. omša, sa zo strany nemocnice ani nedá urobiť: „S radosťou som sa jej zúčastnil, milosrdní bratia to robia pre tých, ktorí im boli zverení, o ktorých sa starali tu, na tejto zemi, ale svojou duchovnou službou sa naďalej starajú o nich vo večnosti,“ doplnil.

 Z podujatia pripájame krátke interview s riaditeľom našej bratislavskej nemocnice milosrdných bratov JUDr. Michalom Tinákom i pátrom Piusom Majerovičom, ako aj záznam jeho homílie z bohoslužby.

Rozhovor s JUDr. Tinákom:

Rozhovor s patrom Piusom OP:

 

homilia pátra Piusa Majeroviča

 

Andrea Eliášová, foto a video záznam: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/