Monday 17. June 2019

S riaditeľom JUDr. M. Tinákom o „michalskom“ podujatí, ktoré sa stalo tradíciou

„Sviatok patróna rehole je tradíciou u nás i v reholi milosrdných bratov v Rakúsku. A je to čas, ktorý sme si našli – vedenie rehole aj nemocnice i spolupracovníci pre seba - mimo pracovného vypätia,“ povedal o tzv. michalskom guláši riaditeľ našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave JUDr. Michal Tinák.

Aj počasie prialo gulášovej obedovej prestávke spojenej so sviatkom rehole.
P. riaditeľ JUDr. Tinák pri podávaní vlaňajšieho gulášu
V popredí servíruje guláš prior bratislavského konventu brat Richard

Zároveň priznal: „Bol by som rád, keby to, čo  tento sviatok  znamená pre mňa, rovnako znamenal aj pre mojich kolegov, spolupracovníkov, lebo sme spoločne v jednom dome milosrdných bratov. V zariadení, ktoré tu v Bratislave funguje 350 rokov a v súčasnosti je slovenská rehoľa milosrdných bratov súčasťou Rakúskej provincie ako jej provinčná delegatúra Máme spoločného patróna. Je to signál, že máme ochranu: jednak  si ju vytvárajú pracovníci svojou poctivou, múdrou a láskavou prácou , ale máme aj väčšiu ochranu  prostredníctvom patróna rehole. Vnímame to vo výsledkoch práce, v pomoci pri námahe, aj v pomoci, keď nám je ťažšie,“ doplnil šéf nemocnice.

Sviatok sv. Michala archanjela sme si v tomto roku pripomenuli septembra v Rajskej záhrade nemocnice najprv spoločnou modlitbou, ktorú viedol prior bratislavského konventu brat Richard Jombík OH. Potom on i riaditeľ nemocnice JUDr. Michal Tinák (v závere s pomocou MUDr. P. Šikulaja) podávali guláš z diviny i bravčový. Prečo je  sviatok sv. Michala archanjela pre rehoľu a našu nemocnicu nesmierne dôležitý a ako sme ho tento rok oslávili – o tom viac v rozhovore prezradil p. riaditeľ JUDr. Michal Tinák, ktorý v tento deň už tradične slávi aj svoje meniny v kalendári. Rozhovor s ním si môžete vypočuť v mp3 formáte (audio)

 

Eliášová, ilustračné foto: Viera Christová (fotografie zo sviatku sv. Michala - r. 2017)

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/