Donnerstag 17. Januar 2019

Obraz Ukrižovaného Pána - dar pre nemocnicu od pacienta

U nás, v nemocnici milosrdných bratov, pribudol nový, monumentálny obraz Ukrižovaného Pána Ježiša. Nášmu zariadeniu ho venoval jeho autor Lukáš Hradečný, ktorý po liečbe z ťažkej choroby začal maľovať, hoci nikdy predtým sa výtvarnému umeniu nevenoval.

Prior -brat Richard pred obrazom v nemocnici      

Podľa slov priora bratislavskej komunity milosrdných bratov brata Richarda Jombíka bol  obraz umiestnený vo vstupnej hale nemocnice. Posolstvo obrazu vníma brat Richard jednoznačne: „Dielo sa snaží nenásilne pripomenúť, aby si ľudia uvedomili, že  Kristus sa nemení napriek turbulenciám života. Želám si, aby pokoj, ktorý vychádza z Pánovho vnútra, vplýval na životnú rýchlosť ľudí, ktorí sem zavítajú. V našej nemocnici sa snažíme dávať priestor aj umeniu, pretože aj umenie liečivo vplýva na duše ľudí. Verím teda, že  aj cez tento obraz pacienti v chorobách a bolestiach môžu načerpať pokoj,“ a rovnako aj ich príbuzní,“ dodal predstavený bratislavského kláštora milosrdných bratov. Dielo v nadživotnej veľkosti si môžete všimnúť vo vstupnej hale na stene pri vstupe do časti refektára a jedálne.

Andrea Eliášová, foto: autorka

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
https://www.milosrdni.eu/