Sonntag 20. Januar 2019

Nový provinciál milosrdných bratov

Dňa 22. februára 2018 bol na v poradí už 78. provinciálnej kapitule vo Viedni zvolený nový provinciál Rakúskej rehoľnej provincie milosrdných bratov, do ktorej patrí i slovenská provinčná delegatúra. Stal sa ním brat Saji  Mullankuzhy OH.

Na archívnej snímke nový provinciál
Nový provinciál- prvý sprava
 

Uplynulé tri roky pôsobil aj ako prior konventu vo Viedni, do tejto funkcie bol menovaný v r. 2014. Pochádza z indického štátu Kerala, ktorý je známy ako región s množstvom duchovných povolaní. V istom rozhovore o svojej ceste povolania prezradil, že v školských rokoch sa pohyboval v  blízkosti saleziánov Dona Bosca, ktorí výrazne poznačili aj prehlbovanie jeho náboženského života. Hoci vyrástol v katolíckej rodine, India je známa aj oblasťami, kde je silne prítomný islam alebo hinduizmus.  Rok a pol pracoval v lekárni, kde viac premýšľal o svojej budúcnosti. V tom čase naďabil na inzerát – oznam milosrdných bratov a prebudila sa v ňom túžba po ošetrovateľskej službe, ku ktorej začal inklinovať ešte v období, keď mal blízko k saleziánom. Po dlhšom čase spoznal Božiu vôľu, že ho Pán povoláva na túto cestu. A tak sa v r.1999 pripojil k milosrdným bratom v Indii. Neskôr prijal možnosť pôsobiť ako rehoľník v rakúskej provincii bratov, do ktorej vstúpil  v r. 2004. Naučil sa nemecky. V septembri 2008 ukončil štúdium na Ošetrovateľskej akadémii milosrdných bratov  vo Viedni ako certifikovaný zdravotný brat. Pracoval v cievnej ambulancii i v ambulanciách pre nepočujúcich. V r. 2014 dokončil svoje teologické štúdiá na Katolíckej univerzite v Linzi. Na margo svojho zvolenia ako priora bratov vo Viedni poznamenal v rozhovore: „Áno, môj oheň povolania ešte stále horí - je to plameň, ktorý znovu a znovu potvrdzuje, že som si zvolil správnu cestu.  Je pre mňa dôležité, aby som  ako prior bol k dispozícii pre všetkých ľudí v našom dome: pre našich pacientov, ich príbuzných, našich spolupracovníkov a spolupracovníčky a všetkých tých, ktorí potrebujú pomoc.“

V novej misii žičíme novému pátrovi provinciálovi veľa zdravia, Božieho požehnania a radosti zo služby pre spásu duší.

Zároveň sú známe už aj mená členov nového provinciálneho vedenia rehole, najužšími spolupracovníkmi nového provinciála sa stali: brat  Matthias Meczywor OH, brat Daniel Katzenschläger OH,  brat Antonius Nguyen OH a brat  Martin Macek OH z Brna.

 

Andrea Eliášová, snímky: archív rehole

 

 

 

 

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
https://www.milosrdni.eu/