Sonntag 17. Februar 2019

List pápeža Františka chudobných v Domove dojal

V nedeľu 19. novembra 2017 Katolícka cirkev po prvý raz slávila Svetový deň chudobných. Pri tejto príležitosti sa v Domove sv. Jána z Boha na Hattalovej ulici v Bratislave, ktorý prevádzkuje rehoľa milosrdných bratov, konalo stretnutie s chudobnými. Rôznym spôsobom ho podporili viaceré mužské i ženské rehole Bratislavskej arcidiecézy.

Nechýbalo ani duchovné čítanie ako podnety na zamyslenie
Obed počas podujatia - v Domove sv. Jána z Boha
Pohľad na tých, ktorí prišli pripomenúť si Svetový deň chudobných a sami sú v núdzi
Brat Márius Dismas

 

Potravinovou pomocou pomohli alebo ako dobrovoľníci sa zapojili aj občania mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Stretnutie bolo obohatené čítaním Božieho slova, kde v zamyslení nad textami evanjelia 33. cezročnej nedele v podobenstve o talentoch sme si pripomenuli množstvo talentov, ktoré Boh rozdeľuje každému človeku a umožňuje nám možnosť „obchodovať“ s nimi inteligentnou láskou pre dobro blížneho. Talenty, ako napr. dar života, rôzne čnosti, schopnosť chápať a chcieť alebo schopnosť milovať a konať, to všetko nám Boh dáva k tomu, aby sme nezanedbávali dobro  a neboli nečinní najmä vo vzťahu k chudobným, ktorých máme okolo seba.

Po krátkom zamyslení nasledovali modlitby za hladujúcich, za ľudí bez domova, za chorých, opustených, väznených, zomierajúcich a tiež za rodiny a  rehoľu milosrdných bratov. Spoločne sme sa pomodlili aj za pápeža Františka a prečítali sme si jeho posolstvo k 1. Svetovému dňu chudobných, pri ktorom bolo na tvárach mnohých chudobnýcvh vidieť dojatie. Celú, veľmi peknú a duchovne obohacujúcu atmosféru dopĺňala hrou na flautu sociálna pracovníčka Domova sv. Jána z Boha, p. Javorová.

Dve sviečky  za Renátku a Martina

Modlitbou Anjel Pána sme sa z oratória presunuli do jedálne, kde bolo pripravené pohostenie a slávnostný obed pre našich chudobných, ktorých sme si uctili aj tým, že sme ich obsluhovali. Tu, za spoločným stolom, boli dve sviečky a symbolické dve voľné miesta, pre Renátku a Martina, pre našich priateľov bez domova, ktorí podľahli vážnej chorobe práve v týždni, ktorý predchádzal sláveniu 1. Svetového dňa chudobných. Hoci sa v Domove sv. Jána z Boha neustále venujeme núdznym a stretávame sa s nimi, tento deň bol predsa niečím iný a mnohí z nás sme si ešte viac uvedomili, akým darom sú pre nás chudobní, keď v nich môžeme stretnúť a objať samotného Ježiša, ktorý, hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobným, aby sme sa my jeho chudobou obohatili (porov. 2Kor 8, 9). Títo ľudia, odmietaní, opustení, odsúvaní na okraj spoločnosti, sú bohatstvom pre Cirkev a pre každého z nás. „Nie sú problémom,“ ako hovorí pápež František, na záver svojho posolstva. „Sú zdrojom, z ktorého máme čerpať, aby sme vedeli prijať a prežívať podstatu evanjelia.“ A ako zareagovali na túto akciu núdzni? Jeden z nich, Jožko, to povedal za všetkých: „Mám radosť a veľa potrebných síl, keď sa cítim prijatý a viem, že je niekto, kto nie je ľahostajný voči mojim bolestiam...“

Brat Márius Dismas, snímky: archív autora

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
https://www.milosrdni.eu/